מגן המשרד לאזרחים ותיקים


משרד הגימלאים

 

           

 

תקנון מגן סגנית השר לענייני גמלאים לאזרחים ותיקים - מתנדבים מצטיינים

 

סגנית השר לענייני גמלאים, ח"כ ד"ר לאה נס, תעניק מגן הערכה והוקרה לאזרחים ותיקים (בני 60 ומעלה) שהם מתנדבים מצטיינים במטרה להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים מקרב האזרחים הותיקים לזולתם, לקהילה, לחברה ולמדינה, ולבטא את הוקרת המשרד לענייני גמלאים למתנדבים, ולעודד את המשך פעילותם החשובה.

המגן יוענק ליחידים ו/או לקבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו ו/או שפעולתם תרמה תרומה מיוחדת.

 

הוועדה:

על מנת לבחור במתנדבים להם יוענק המגן תמנה סגנית השר ועדה מייעצת, שתמליץ בפניה על המועמדים הראויים לקבלת המגן.

 

דרכי עבודת הוועדה:

הוועדה המייעצת תהא רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה.

מליאת הוועדה המייעצת תבחר את המועמדים הסופיים  ותמליץ בפני  סגנית השר לענייני גמלאים  על המתנדבים המצטיינים להם יוענק המגן.

המשרד לענייני גמלאים יודיע למועמדים שנבחרו על ההחלטה להעניק להם מגן וימסור את הידיעה לדובר המשרד  לשם פרסומה. עד לפרסום זה חייבים הכול לרבות מקבלי המגן וחברי הוועדה המייעצת לשמור על סודיות ההחלטה.

עבור לתוכן העמוד