סיום קורס הכשרת מתנדבים לטוענים בבית המשפט לתביעות קטנות

מבוא:

בבתי המשפט לתביעות קטנות אין הרשאה לייצוג באמצעות עורכי דין, במטרה לאפשר לכל אדם נגישות לבתי משפט אלו, אישר שר המשפטים להסמיך מתנדבים במסגרת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לשמש כטוענים בבתי המשפט לתביעות קטנות.

מטרת הקורס: הכשרת טוענים להופעה בהתנדבות בבתי המשפט לתביעות קטנות.

קהל היעד: מתנדבים בעלי נסיון בתחומי עיסוק מגוונים, והם אינם עורכי דין.

משך הקורס: כ 120 שעות לימוד הכוללות: הרצאות ודיונים, סיורים, עבודת גמר.

תאריכי הקורס: 16/10/07-1/4/08

מקום הלימודים: המועצה הלאומית להתנדבות, רחוב החשמל 18 תל-אביב כתת לימוד במכללה למינהל.

מועד פתיחה, ימים ושעות לימוד: ימי שלישי בין השעות - 16:00 עד 20:15. חמש שעות אקדמאיות במפגש. מועד הפתיחה יימסר בהמשך

הכרה ע"י משרד המשפטים: משרד המשפטים הסמיך את המועצה הלאומית להתנדבות בישראל להסמיך מתנדבים להופעה בבתי המשפט לתביעות קטנות בישראל, תוקף ההסמכה הינו לשנה,ויש צורך בהארכתו מעת לעת.

תנאי קבלה:

  • עמידה בפני ועדת קבלה
  • שליטה מלאה בשפה העברית
  • הסכמת המועמד/ת לחתום על הצהרה

שכר לימוד: 900 ₪  כאשר מתוכם יש לשלם ביום ההרשמה 150 ש"ח.


הרשמה לקורס:

 המועצה להתנדבות רחוב החשמל 18, תל-אביב

פקס 5606670 -03 טלפון 03-5608888

דוא"ל info@ivolunteer.org.il

הפונים יוזמנו למפגש הסברה ומענה לשאלות ולראיון אישי תשלום דמי ההרשמה יעשה באותו מעמד.


תאריך 1/04/2008
מיקום המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, רח' החשמל 18, ת"א
עבור לתוכן העמוד