המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי - פורום חוקרים

תכנית הפורום:

11:30 – 10:00 פרופ' בנימין גדרון, ד"ר חגי כץ, גב' אסתר לוינסון, גב' יעל אלון, גב' עינת רביב, גב' הילה יוגב, גב' מירי יעקובי, המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן-גוריון:

"חברה אזרחית בעיתות חירום."

דיון

13:00 – 11:30גב' מיכל בר, ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים:

"מפוליטיקה של מחאה לפוליטיקה של רעיונות: תפקידיהם של ארגוני מגזר שלישי בתהליכי קביעת מדיניות חברתית".

דיון

14:00 – 13:00ארוחת צהריים.

15:30 – 14:00ניהאד זירקאוי, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים:

"מלכ"ר מקוון: מטרות ושימושים של אתר האינטרנט בקרב ארגוני המגזר השלישי בישראל".

דיון

אנא אשרו השתתפותכם בטלפון 08-6472323 או בדוא"ל: ictr@bgu.ac.il  

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר פורום החוקרים. למעבר אל האתר אנא לחצו כאן

 


תאריך 17/10/2006
מיקום אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בניין שפיצר-סלנט לעבודה סוציאלית, קומה 3, חדר סמינרים
עבור לתוכן העמוד