כנס צרכנות וסביבה

כנס צרכנות וסביבה
טלפון:
תוצאות סקר משקי הבית של ה-OECDבישראל- כלי מדיניות ודרכי שפעה על התנהגות צרכנים. בהשתתפות אורחים מבריטניה וה-OECD. פרטים mary@sviva.gov.il
המשרד להגנת הסביבה
http://www.sviva.gov.il

תאריך 4/11/2013
מיקום המשרד להגנת הסביבה
עבור לתוכן העמוד