תאריך אחרון להגשת מועמדות למגן שרת הבריאות למתנדבים

תאריך אחרון להגשת מועמדות למגן שרת הבריאות למתנדבים
טלפון:
"מגן שר ת הבריאות" לשנת תשע ד" יוענק למתנדבים/ות מצטיינים/ות אשר בפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת
לרווחתו ובריאותו של הציבור .
משרד הבריאות
http://www.health.gov.il/hozer/mk13_2013.pdf

תאריך 15/10/2013
מיקום מועצה הלאומית להתנדבות
עבור לתוכן העמוד