נפגשים בשלישי השפעת המגזרים השונים על אלכ"רים

נפגשים בשלישי השפעת המגזרים השונים על אלכ"רים
טלפון:
יום עיון משותף לחוג למינהל עסקים, אוניברסיטת חיפה ושתיל

בשנים האחרונות חווים ארגוני המגזר השלישי שינויים מורכבים בסביבת העבודה הפנימית והחיצונית שלהם. תהליכי הכפפה מוגברים לחוקים, נהלים ותקנות, דרישה של קרנות ותורמים לאמץ דפוסים עסקיים לניהול
שתיל


תאריך 4/12/2012
מיקום אוניברסיטת חיפה
עבור לתוכן העמוד