הכנס הארצי של האיגוד המקצועי של מגייסים ומפתחי משאבים בישראל

כנס ארצי ראשון
טלפון: 054-4723-400
הכנס הארצי של האיגוד המקצועי של מגייסים ומפתחי משאבים בישראל יתקיים בכפר המכביה ב- 18/5/2011
על סדר היום:
* דיון על המלצות ועדת הסמכה
* אישור קוד אתיקה מקצועי
* אישור אמנה לזכויות התורם
* אישור תוכנית עבודה 2012-2015
האיגוד המקצועי של מגייסים ומפתחי משאבים בישראל
www.iapf.org.il

תאריך 18/05/2011
מיקום רמת גן
עבור לתוכן העמוד