יום ההתנדבות הבינלאומיעצרת האומות המאוחדות החליטה לייחד מידי שנה את יום ה-5 בדצמבר  כיום ההתנדבות הבינ"ל. ממשלות וארגונים המפעילים מתנדבים בעולם מציינים מידי שנה ב-5 בדצמבר את הוקרתם למתנדבים על תרומתם לזולתם ולחברה לשיפור איכות החיים והסביבה.יום ההתנדבות הבינלאומי מהווה הזדמנות להודות לאלו אשר התנדבותם עושה את העולם אנושי וטוב יותר .גם אנחנו במועצה הלאומית להתנדבות בישראל מוקירים את המתנדבים ומציינים את יום מיוחד זה ומקדישים אותו למתנדבים ולקהילה.

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל הינה ארגון הגג המאגד תחתיו פעילות התנדבותית בקרב  המגזר השלישי, הציבורי והעסקי. המועצה הינה הגוף המרכזי  אשר עיסוקו הבלעדי הינו קידום, הרחבה והתמקצעות ההתנדבות בישראל. מאז הקמתה ב 1972 ע"י ממשלת ישראל מפעילה המועצה פרויקטים יחודיים בעלי אופי וחשיבות לאומית כלל חברתית. המועצה מהווה מרכז מידע המציע סל שירותי הדרכה וכלים חדשניים בתחום ההתנדבות.

המועצה פועלת להטמעת ערך ההתנדבות בחברה הישראלית ע"י קידום, מיסוד ועידוד פעילות התנדבותית מתוך הכרה בתרומתה להעצמה אזרחית ולהון החברתי ובמטרה לחזק את הסולידריות, הערבות ההדדית וטיפוח הזכויות החברתיות. לקראת יום ההתנדבות הבינלאומי אנו מזמינים אתכם:

לעדכן אותנו בפרויקטים מיוחדים של ארגון המתנדבים שלכם לקראת יום ההתנדבות
לספר את סיפור ההתנדבות שלכם
לשלוח אלינו תמונות מפרויקטים וחוויות התנדבות שפעלתם למען הזולת?
יעוד המועצה הוא פיתוח ההתנדבות ואיכותה, שיתוף כל אזרחי ישראל במעשה ההתנדבות והנתינה לזולת, קידום הטוב בחברה ואהבת האדם, חיזוק הסולידריות והערבות ההדדית וטיפוח הזכויות החברתית .ואנו נעשה ככל שביכולתנו לפרסם את הפעילות שלכם ברבים ולהעלות  ככתבה ראשית לעמוד הבית בפורטל המועצה להתנדבות בישראל.

 


תאריך 5/12/2008
מיקום בכל העולם
עבור לתוכן העמוד