מגן שר הרווחה - 2009
הגדל

מגן
שר הרווחה למתנדבים מצטיינים


זו השנה העשרים ואחת בה מתקיים טקס להענקת אות למתנדבים מצטיינים הפועלים בתחום השירותים המקצועיים של משרד הרווחה.
הענקת המגן מהווה הוקרה והערכה ממלכתית על פעלם של המתנדבים למען החוליות החלשות בחברה. 
המגן נועד להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים לרווחתם של נזקקים בחברה.
לבחירת מקבלי המגן מינה שר הרווחה ועדה שבה חברים אנשי ציבור ועובדים מקצועיים.
הקריטריונים לבחירת המועמדים הם כדלקמן:

- משך הפעילות ורציפותה - מידת החדשנות והיצירתיות
- השפעה על אחרים והסביבה - מידת המסירות ודבקות במטרה

את ההמלצות יש להחזיר עד ליום  חמישי יג' בשבט תש"ע  ( 28 בינואר 2010) אל:

גב' שוש בן עמי, ראש ענף הדרכה ופרויקטים משרד הרווחה והשירותים החברתיים, היחידה להתנדבות, רחוב יד החרוצים 10 ירושלים 91000 או בפקס': 026708255.

עבור לתוכן העמוד