עמותת 50 פלוס

במעגל האבטלה הגוברת והולכת במשק הישראלי, נתקלים בני החמישים פלוס מינוס במכשול נוסף למציאת תעסוקה. אוכלוסיה זו נמצאת מופלית ביחס לאוכלוסיות אחרות בשל גילה בלבד! מובטלים רבים בגילאים אלו הם בעלי תארים אקדמאים, ניסיון מקצועי עשיר ורב, אנשים מיושבים בדעתם, מסורים וגמישים בשעות העבודה, ומאידך פטורים מחובת שירות המילואים ומטיפול בילדים קטנים. אלה אינם יכולים למצוא תעסוקה בשל גילם בלבד, למרות שלפניהם עוד שנים לא מעטות עד הגיעם לגמלאות.

עמותת חמישים פלוס מינוס  - בנוסף לחיפוש מקורות פרנסה למבוגרים הבלתי מועסקים. ומתוך רצון עמוק לתמוך באוכלוסייה ואמונה כי ניתן לבצע שינויי חשיבה והסבה מקצועית גם בגילאים אלו, פועלת העמותה בכיוונים הבאים:

  • הפעלת המרכז לתעסוקת מבוגרים 
  • שינוי יחס המעסיקים לאוכלוסיה זו תוך עידוד להעסיקה.
  • תמיכה בקשיי ההתמודדות של  הבלתי-מועסק משפחתו.
  • סיוע בפיתוח מיזמים עסקיים.
  • קורסים וסדנאות הכשרה מקצועית.
  • פעולות לשינויי חקיקה בנושא זה.
  • עידוד הבלתי-מועסק להתנדב ובכך ליצור מנוף לתעסוקה.

ליצירת קשר:

המרכז לתעסוקת מבוגרים
עמותת חמישים פלוס מינוס
בניין היכל הסיטי
רחוב המרד 27
ת.ד. 50012
תל אביב 61500
טל: 03-5103860
פקס: 03-5298515

לאתר העמותה והמרכז לתעסוקת מבוגרים אנא לחצו כאן

עבור לתוכן העמוד