עדאלה
הגדל

ארגון "עדאלה" (צדק בערבית) הינו ארגון זכויות אדם הרשום כדין בישראל, בלתי ממשלתי ובלתי מפלגתי, הפועל שלא למטרות רווח. הארגון נוסד בנובמבר 1996 כארגון משפטי עצמאי, הפועל לקידום זכויות האדם בכלל וזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני בפרט.

כל אדם זכאי לחירות, לכבוד ולשוויון. זכויות אלו הן זכויות יסוד של הפרט המוגנות בכל חברה דמוקרטית, אולם בחברה בה קיימת קבוצת מיעוט (לאומי, דתי, תרבותי וכדומה), התנאי להגשמת חירויות אלו הוא ההכרה בזכויות הקיבוציות של המיעוט. ההכרה בזכויות אלה היא הערובה למימוש חירויות היסוד של הפרט, שאם-לא-כן התוצאה תהיה הכרה בקבוצת הרוב והדרת זכויות קבוצת המיעוט. היינו, אפליה על רקע שייכות קיבוצית.

זוהי, בתמצית, השקפת העולם מתוכה קם "עדאלה". מטרותיו המרכזיות הן השגת שוויון במישור הזכויות האינדיבידואליות והזכויות הקולקטיביות למיעוט הערבי במדינת ישראל, בתחומים שונים דוגמת זכויות תכנון, דיור ובעלות קרקעות, זכויות אזרחיות ופוליטיות, זכויות תרבותיות וחברתיות, זכויות כלכליות ודתיות, זכויות נשים וזכויות אסירים.

תחומי פעילות ופרויקטים

  • פנייה לערכאות המשפטיות ולרשויות השונות במדינת ישראל בנושאים הנוגעים לזכויות המיעוט הערבי.
  • פעילות למען חקיקה אשר תבטיח שוויון בזכויות האינדיבידואליות ובזכויות הקולקטיביות של המיעוט הערבי.
  • ייעוץ משפטי לאזרחים, לארגונים לא ממשלתיים ולמוסדות ערביים בישראל.
  • פנייה לערכאות, מוסדות ופורומים בינלאומיים למען קידום זכויות המיעוט הערבי בפרט וזכויות האדם בכלל.
  • ארגון ימי עיון, כנסים וסדנאות, והוצאה לאור של פרסומים ודו"חות העוסקים בנושאים משפטיים הנוגעים לזכויות המיעוט הערבי בפרט, ולזכויות האדם בכלל.
  • הכשרת מתמחים, סטודנטים למשפטים ועורכי-דין ערבים צעירים, בתחום זכויות האדם.

ליצירת קשר:
ת.ד. 510, שפרעם, 20200
דוא"ל:
adalah@adalah.org

למעבר אל אתר העמותה לחצו כאן.

עבור לתוכן העמוד