העמותה לקליטת עליה בחיפה

The Haifa Association for Immigrant Absorption

מטרות:
 ניהול פעילויות קליטת העליה בחיפה, שילוב ותיאום כל הגורמים הפועלים בעיר
     בנושא, מתן שירותים לקיום ורווחת העולים בעיר, העמקת תודעת הקליטה בציבור,
     גיוס משאבים לתמיכה בפעילות המקומית, הליכי קליטה ופרוייקטים של הקליטה
     בקהילה.
 שילוב ותיאום בין הגורמים השונים העוסקים בקליטה בעיר ומחוצה לה.
 ייזום תחומי חקיקה וגיבוש מדיניות לאומית בקליטת עלייה לשיפור מעמד העולים.
 פיתוח מרכז מידע ממוחשב לייעוץ בתחום הקליטה.

Aims:
The Haifa Association for Immigrant Absorption aims to house under one roof, a concentration of services for immigrants’ needs – housing, employment, referral services, and legal counselling. Hebrew classes and community project are also held for immigrants.  

 
שירותים ופעילויות:
גיוס משאבים לתמיכה בפעילות המקדמית, קליטה בתחומי האולפנים והשכלת מבוגרים, תרבות וקתדרא, רווחה וקהילה, הכוון תעסוקתי ויזמות, סיוע בציוד ראשוני אלמנטרי.

הארגון נוסד בשנת: 1994

תנאי קבלה:  כל אדם מגיל 20 ומעלה שברצונו לקדם מטרות העמותה ולחתום על הצהרת הצטרפות.

מספר חברים רשומים:  100

ליצירת קשר:

רחוב  י.ל.פרץ 20 חיפה 33041
טלפון:  04-8620662
פקס:  04-8623415
דוא"
לrklita@netvision.net.il

עבור לתוכן העמוד