גגון מעון זמני לכל נזקק

GAGON

מטרות: 
מעון לשיקום וגמילה של אסירים משוחררים, כ- 20 אסירים נרקומנים לשעבר מגיעים מידי שנה למעון הישר מבית הכלא ולאחר סיום שלב הגמילה הפיזית, כשהמטרה – לשקמם ולהקנותם הרגלי עבודה וחיים נורמטיביים וכמובן לפקח ולמנוע הידרדרות חוזרת לפשע ולסמים.
כמו כן משמש המעון כמרכז טיפול ומעקב לבוגריו וזאת במשך שנים מספר לאחר שחדלו להתגורר בו.  המעון פועל בפיקוח ולווי של אגף הרווחה בעיריית תל-אביב.
"ועניים מרודים תביא בית" (ישעיהו נ"ח, ז').

Aims:
This organization offers a temporary roof to about 20 ex-prisoners who are undergoing drug rehabilitation. It serves as a treatment center and follow-up service for them. The organization's aim is to inculcate positive norms of behavior and work habits amongst its target population.      
 

שירותים ופעילויות:
טפול על-ידי פסיכולוגית שיקומית המשמשת כמנהלת מקצועית של המעון, עובדת סוציאלית.
 הפעלת מעון דרי רחוב ביפו.
 הפעלת מעון גמילה מסמים ושיקום אסירים משוחררים ביפו.

הארגון נוסד בשנת:  1985

ליצירת קשר:
אצל עו"ד חריש – בנין גיבור ספורט רחוב בצלאל 28 רמת גן
טלפון: 03-7520002     
פקס:  03-7519991

עבור לתוכן העמוד