ילדים בסיכוי - המועצה לילדי פנימיות
הגדל

טלפון:   03-6475075
פקס:     03-6475076
כתובת:  רח' פנחס רוזן 64 תל אביב, מיקוד 69512
אתר:    http://www.yeladim.org.il/hebrew/default.asp
דוא"ל:  yeladim@yeladim.org.il

בישראל של היום, יש למעלה מ - 10,000 ילדים מגיל יום עד גיל 14 הגדלים מחוץ לביתם ב- 80 פנימיות ברחבי הארץ. ילדים אלה הורחקו מבתיהם על ידי רשויות הרווחה או הוצאו בצווי בית משפט בגלל מצוקות קשות, הכוללות, בין השאר, התעללויות פיזיות ונפשיות, הזנחה, יתמות ועוד. עבורם הבית, המשפחה, תמיכה והגנה מעולם המבוגרים אינם מובנים מאליהם.

"ילדים בסיכוי- המועצה לילדי פנימיות" היא גוף של מתנדבים שהוקם בשנת 1986 במטרה לסייע לילדי הפנימיות. המועצה פועלת בעיקר בתחומים אשר אינם מתוקצבים ע"י משרד הרווחה, החינוך והבריאות, תוך תיאום וליווי של השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה.

המטרה העיקרית היא להעניק לכל ילד הזדמנות דומה לזו של הילדים החיים עם משפחותיהם, כדי שיגדל להיות מבוגר עצמאי ומועיל.

הפעילות הייחודית של המועצה מתבטאת ב - 2 מישורים:
* פעילות כשדולה למען שמירה על זכויותיהם של הילדים.
* גיוס כספים והפעלת פרוייקטים חינוכיים, שיקומיים וטיפוליים.

 

עבור לתוכן העמוד