צופים תמיד

"צופים תמיד"  היא עמותה של בוגרי תנועת הצופים ואוהדיה אשר
נוסדה בשנת 2005 על ידי בוגרי הצופים בת'א יפו. העמותה פועלת למען שיפור פני
החברה בישראל ולמען חיזוק תנועת הצופים. העמותה מאוגדת ברשת חברתית-אזרחית
המעצימה את חבריה ומאפשרת להם להתנדב ולתרום מכישוריהם ויכולתם, מתוך
שאיפה ליצור מסה של פעילויות התנדבותיות שתאפשר שינוי חברתי רחב.

העמותה שואפת ליצירת חברה טובה יותר ופועלת לעיצוב חברה בה האדם במרכז ומאמינה 
בחברות, רעות, כבוד הדדי, יושר, הגינות והתנהגות ברוח ערכי מגילת העצמאות ומידות
הצופה. "צופים תמיד" שמה לפניה כדגש את עניין ההתנדבות אם כי ניתן להיות חבר ב"צופים
תמיד" גם אם בפרקי זמן מסוימים אין נוטלים חלק בפעילות ההתנדבותית.

עמותת "צופים תמיד" שואפת להוות בית לאלפי חברים העושים לקידום
סגירת פערים בחברה ולמען הקהילה, תוך שימוש בתשתית ובמשאבים של העמותה.
חברי העמותה פועלים בהתנדבות על ידי נתינה אישית, יזמות אישית וקבוצתית ומעורבות חברתית
בכל מסגרת ובכל מקום במדינה. זאת מתוך אחריות אישית ואמונה במתן שוויון
הזדמנויות וסיוע בהגשמת צרכי האחר. אנו מאמינים שהצופיות איננה מסתיימת אלא
מקבלת תוכן וכיוון שונה בגיל הבגרות.

לאתר העמותה

עבור לתוכן העמוד