הקואליציה הישראלית לטראומה: מניעה והתמודדות


הקואליציה הישראלית לטראומה" (ע"ר) הינה ארגון גג של תאגידים ויחידים העוסקים בתחום הפסיכוטראומה והחוסן. הקואליציה הוקמה בפברואר 2002 מיסודה של פדרציית ניו יורק UJA והמרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה. הקואליציה הישראלית לטראומה מהווה גוף לתועלת הציבור.

שם מנכ"ל הארגון: הגב' טליה לבנון
שם האחראי לפעילות מתנדבים:דיקלה / ענבל
כתובת הארגון: רח' יהודה 45/1 , תלפיות, ירושלים, 93467
טלפון: 02-6722618/9     פקס: 02-6722796
דואר אלקטרוני:
reception@itc-office.org.il

מטרות (לפי תקנון):
איגוד וארגון העוסקים בטראומה וחוסן בישראל.
פיתוח גישה שיטתית ומקיפה למניעה ולהתמודדות עם טראומה ועם השפעותיה.
קידום תוכניות לסיוע ולשיקום נפגעי טראומה ברמה הפרטנית, המשפחתית והקהילתית.
בניית רצף שירותים לטיפול בטראומה. ופיתוח, קידום ויישום של פרויקטים לאומיים.

תחומי פעילות ושרותים לציבור:
איסוף מידע ומיפוי צרכים של אוכלוסיות החשופות לטראומה ודחק מתמשך.
פיתוח נגישות השירותים לטיפול בטראומה ולשיקום נפגעי טראומה.
אספקת מידע וחינוך הציבור להתמודדות עם טראומה.
גיוס תמיכה, סנגור ושדולה לקואליציה ולמטרותיה.
שיתוף פעולה לאומי ובינלאומי בנושאי הטראומה.
הערכת זמינות ותכנון ניצול יעיל של משאבים קיימים.
פיתוח גישה שיטתית ומקיפה למניעה והתמודדות עם ההשפעות השליליות של טראומה.
פיתוח ואיסוף מידע מקצועי בנושא מניעת טראומה, נגישות לשירותי טיפול בטראומה ושיקום ניצולי אירועים  
טראומטיים, שיופץ בין אנשי המקצוע המקומיים הרלוונטיים.
ביסוס ופיתוח כלים ארגוניים ותשתית, לפיתוח התחום בישראל.
גיוס משאבים לקידום מטרות הקואליציה

תחומי פעילות של מתנדבים בארגון:
עזרה ותגבור בתחום האדמיניסטרציה והמשרד.
כמו כן בתחום הכתיבה והתרגום, מעברית לאנגלית והן מאנגלית לעברית.
בנוסף, מתנדבים בתחום הכספים, רקע בהנהלת חשבונות וניהול גיליונות XL
.
מסגרת ההתנדבות היא פעם עד פעמיים בשבוע למשך 2-4 שעות לפי הצורך.
בתחום הכתיבה יש אפשרות לכתיבה מרחוק באמצעות האימייל. 


 

עבור לתוכן העמוד