בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא...
הגדל


על ניצולי השואה וחשבון הנפש הלאומי

השואה שהייתה האסון הנוראי ביותר שידעה האנושות הולידה למעשה את המדינה היהודית,אולם ההלם של שנות הילדות שנגזלו מאחינו ניצולי האימה והזוועות,כמו גם הצער והסגירות תוך הרצון להדחיק ולהסתיר מבלי להישען על החברה הישראלית ולבקש את טובותיה. הממסד החל להתעורר באיטיות רק בשנים האחרונות.

החקיקה,המדיניות והנהלים אינם יודעים לפעול לבדם ולכן המועצה הלאומית להתנדבות בישראל יחד עם עוד עשרות אירגונים לקחה על עצמה את הזכות,החובה והאחריות להישיר מבט בפניהם המקומטות ובנשמותיהם המצולקות ולסייע בעת הזאת לזקיפות קומת הניצולים ע"י דאגה לרווחתם.

הזכות- להוקיר,לחבק,לחזק ולסייע לניצולים החיים בקרבנו במצוקה נוראה.

החובה- לפעול הלכה למעשה ולהיות חלון הראווה של החברה בישראל בדרך מכובדת וראויה בכדי להשיב את ערכי החסד והערבות ההדדית כבסיס מוסרי,ערכי ויהודי.

האחריות-כלפיהם ואולי גם כלפינו שרק ע"י הסיוע להם נוכל להסתכל אנחנו בפניהם של ילדינו.


כל אחד מהניצולים החיים בקרבנו מספר סיפור מופלא של שואה ותקומה , כל אחד מהם הוא שריד במרבית המקרים שריד יחיד , של משפחות ענפות מלבלבות ומשגשגות שחייהן נקטעו באיבן באחת באיבחת גרזן של הצורר הנאצי.
חלק גדול מהם נלחמו במלחמת העצמאות מיד עם הגעתם ארצה וחלק אחר (נשים וגברים) נלחמו עם הפרטיזנים , הסיפורים האישיים נשזרים למסכת מופלאה , אנושית ומרגשת המשלבת את השואה והתקומה לריקמה אנושית אחת ויוצאת מן הפרטים הרבים אל הכלל הקמתה של מדינת ישראל.
התכנית "בזכותם" שכל כולה נשענת על הכרת הטוב, סייעה השנה לכ- 10,000 ניצולי שואה, מי במפגש פנים מול פנים בביתו , מי במסגרת יום מיצוי זכויות מרוכז, מי על דרך של מתן מידע בנוגע לזכויות המגיעות לו בכתב.

מטרות התכנית הינה לידע הניצולים בדבר זכויותיהם , להושיט יד של ערבות הדדית ואחווה של אל דור המייסדים , לשמר להנציח ולנצור את הידע ממקור ראשון, מניצולי השואה עצמם.

הוכשרו בתוכנית עד כה כ 600 מתנדבים מכל רחבי הארץ והופעלו במסגרת התוכנית סטודנטים רבים, עשרות קציני צה"ל מתנדבים, ואקדמאיים מכל הסוגים ומכל רחבי הארץ. (ההכשרה בת עשר השעות מחייבת הבנה בחומר מורכב ותפיסה טובה). מטרת התוכנית כפולה ומכופלת: סיוע חומרי והושטת יד מחד, ושימור הזיכרון מאידך. הגדילו לעשות חלק מהמתנדבים שפקדו עשרות רבות של ניצולי שואה, מתוך הבנת המרוץ נגד הזמן בו אנו מצויים, והבנת העובדה כי לחברה בישראל לא תהיה הזדמנות נוספת למעשה חברתי חשוב זה.

מדובר בפרויקט החברתי החשוב ביותר במדינת ישראל כיום. פרויקט שלא יוכל להיעשות בזמן אחר או בדור אחר. תוכנית שכל אחת ואחד מאיתנו מחויבים לראות עצמנו בדורנו לא רק כאילו הוא יצא ממצרים, אלא גם ובעיקר כאילו הוא ממש היה שם, במחנות ההשמדה של אושוויץ וטרבלינקה, בשדות האפר של מיידנק ו זקסנהאוזן, ולתת כתף חמה תומכת ואוהדת, במעשים ולא בדיבורים, לאלו מאיתנו החיים בינינו, אשר שרדו את הגיהינום האיום ביותר בתולדות המין האנושי.

תוכנית חשובה זו ממומנת בתמיכת הסוכנות היהודית וועידת התביעות, כשוועידת התביעות הייתה שותפה להקמתה והסוכנות היהודית שותפה בהפעלתה בתמיכת הפדרציה של יהודי קנדה. המוקד הטלפוני מופעל ומאויש ע"י עמותת "רוח טובה" הממומנת ע"י קרן אריסון. ההדרכות לתוכנית מתבצעות ע"י העמותות "אביב לניצולי השואה" ו"אלה מרכז סיוע נפשי חברתי". התוכנית מופעלת בשיתוף עם כל הגורמים הללו ע"י המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

עברנו כברת דרך משמעותית מתחילת התוכנית, אך הדרך עוד רבה וארוכה. אנו זקוקים לכל אחת ואחד מכם, שיכולים לשאת בנטל הזה, והוא נטל לא קל, אולם אין חיוני ממנו בשעה זו. עשרות אלפי ניצולי שואה ממתינים לנו, וזו העת למעשה טוב, אציל,חינוכי ונמרץ להושיט יד תומכת ומחבקת.

אפשר את יום השואה והגבורה לזכור בסיפור ובשיר ועדיין אפשר לפגוש,לפעול וליטול חלק משמעותי לשיפור מצבם של הניצולים ע"י הרתמות אקטיבית לפרויקט "בזכותם".

 
 

עבור לתוכן העמוד