חברי הוועד המנהל

 

חברי הוועד המנהל:

 

שם

דוא"ל

בת שבע שטראוכלר

Shevas12@netvision.net.il

אמנון מרגלית

Amnon9081@gmail.com

בן הרוש  שוש

michel-be@013.net.il

בר רונית

ronitb@jdc.org.il

בר נוי כרמלה

Barnoy5@zahav.net.il

וגשל מנחם

menachemw@molsa.gov.il

וורצמן בני

Beny500@gmail.com

וייל מתי

weilm@012.net.il

וייסלר צבי

doiis@walla.co.il

ונטורה שלמה

shlomove@education.gov.il

יורק אהרן ד"ר

yorkal@mail.biu.ac.il

יפה אורי

Jaffe_u@mail.tel-aviv.gov.il

כהן חיה

chaya_29@walla.com

מנור יורם

yoram@ivolunteer.org.il

פוקס ארנון

Arnonf9@zahav.net.il

פרדו תמי

jpardo@netvision.net.il

קטן יוסי פרופ'

yoseph@post.tau.ac.il

 

 

בעלי תפקידים במועצה:

 

שם

תפקיד

דוא"ל

סגי זקס יורם עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

yoram-sa@zahav.net.il

זקס בתיה עו"ד

יועצת משפטית

sachsbatya@gmail.com

ד"ר לוי ברוך

נשיא כבוד  המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

levyzb@inter.net.il

וקנין פנינה

מנהלנית

pnina@ivolunteer.org.il

 

 

חברי ועדת ביקורת:

 

שם

דוא"ל

חזון שמואל

hazon@bezeqint.net

אלפסי יצחק

 

 

מהצרי מנשה

 

הנדלסמן מאיר

meirh@yadsara.org.il

עבור לתוכן העמוד