עבודה בהתנדבות - נשים לעומת גברים
לקראת יום האישה הבינלאומי בחן מינהל תכנון וכלכלה במשרד התמ"ת את הפער שבין שיעור ההתנדבות של נשים ביחס לגברים.
הגדל

לקראת יום האישה הבינלאומי בחן מינהל תכנון וכלכלה במשרד התמ"ת את הפער שבין שיעור ההתנדבות של נשים ביחס לגברים. בעקבות הירידה ההולכת ומתמשכת בחלקה של הממשלה באספקת שירותים והאחריות לדאגה לפרט במקביל לעליית חלקו של המגזר השלישי בתחומים הללו.

בהתבסס על סקר החברתי של הלמ"ס (בקרב בני 20+) נמצא כי שיעור ההתנדבות של נשים עמד על קרוב ל- 13% בהשוואה ל- 19% בקרב הגברים.

הפער בין שיעור ההתנדבות של נשים ערביות בהשוואה לגברים ערבים הוא גדול בהשוואה לפער בין גברים לנשים באוכלוסיית היהודים הותיקה, שיעור ההתנדבות בקרב הערביות עמד על כ- 4% בהשוואה לכ- 15% בקרב היהודיות, בעוד ששיעור ההתנדבות של הערבים עמד על 14.1% בהשוואה ל- 21.3% בקרב גברים יהודים ותיקים.

למידת הדתיות השפעה ניכרת על שיעורי ההתנדבות הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים. קרובל- 27% מהנשים החרדיות דיווחו על פעילות התנדבותית בהשוואה ל- 13% בקרב החילוניות. לעומתןשיעור ההתנדבות בקרב גברים חרדים עמד על קרוב ל- 40% ובקרב החילונים על כ- 17%.

שיעורי ההתנדבות של מועסקים הוא גבוה בהשוואה לשיעורי ההתנדבות בקרב האוכלוסייה שאינה עובדת ושאינה בכח העבודה.

שיעור הנשים המתנדבות בקרב העובדות עמד על כ- 14% בהשוואה לכ- 12% בקרב אלו שאינן עובדות, בעוד ששיעור המתנדבים בקרב הגברים העובדים עמד על כ- 20% בהשוואה לכ- 19% בקרב אלו שאינם עובדים.

 

הכתבה פורסמה באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

עבור לתוכן העמוד