לא על הלחם לבדו
הגדל

בעשורים האחרונים אנו עדים לשתי תופעות: גידול משמעותי בתוחלת החיים בארץ הן בלידה והן בגילים מבוגרים לפי השנתון הסטטיסטי  "קשישים בישראל" של שנת 2005. עלתה תוחלת החיים בלידה בשלושים השנים האחרונות (2003-1975) בשמונה השנים מ 70 ל- 78 אצל הגברים ומ74  ל-82 אצל הנשים. במקביל, עלתה תוחלת החיים של הקשישים עצמם. אישה שהגיעה לגיל 65 יכולה לצפות היום לחיות עד גיל 84 וגבר שהגיע לגיל זה צפוי לחיות עד גיל 82 בממוצע.

תופעה נוספת שאנו  עדים לה היא הירידה בהשתתפות הקשישים בכח העבודה. לפני כ-35 שנה  (1970) כ 20% מהקשישים השתייכו לכוח העבודה, ואילו היום (2004) שיעור זה ירד במחצית ועומד על 10%.

השילוב של שתי תופעות אלה, יחד עם מגמות חברתיות נוספות, מדגיש את חשיבות פעילות הפנאי במיוחד בעבור האוכלוסייה הקשישה. לפי ד"ר נורית וינבלט , ראש החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב הגדרה מסכמת וממצה של פנאי היא "הזמן העומד לרשות האדם כשהוא פנוי מעבודה ומפעולות אחרות הנדרשות לצורכי קיום הוא מלווה בתחושת חופש וקשור לערכי תרבות." מאמר זה מתמקד בארבעה רכיבי פנאי: התנדבות, השתתפות בחוגים, יציאה לנופש ושימוש במחשב. מקור הנתונים הוא הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2004 המתייחס לבני 20 ומעלה הנתונים אפשרו השוואה בין הקשישים לבין כלל האוכלוסייה (מונח המתייחס במאמר זה לבני 20 + ) ובין קבוצות גיל צעירות יותר השוואה זו עשויה ללמד על המאפיינים הייחודיים של הקשישים כמו כן ניתן באמצעות הנתונים לבדוק את דפוסי הפנאי של קבוצות שונות בקרב האוכלוסייה הקשישה.

התנדבות

השאלה שנבדקה בסקר לגבי פעילות התנדבותית מתייחסת לשלושת החודשים שקדמו לראיון ואינה כוללת מתן תרומות ועזרה לבן משפחה או לחבר. שיעור ההתנדבות בקרב קשישים עומד על 12% . שיעור זה נמוך רק במקצת מהשיעור המקביל בכלל האוכולוסיה שהוא 15% הקשישים הצעירים בני 65-74 נוטים יותר להתנדב מהקשישים המבוגרים (14% לעומת 9%). מהנתונים מתברר גם כי שיעור ההתנדבות בקרב הגברים בכל קבוצות הגיל גבוה מהשיעור הזה בקרב הנשים ואצל הקשישים ההבדל הזה בולט במיוחד 15% לעומת 9%.

בבחינת דפוסי ההתנדבות עולה כי הקשישים נוטים להתנדב יותר שעות מאשר מתנדבים צעירים יותר. למעלה ממחצית המתנדבים הקשישים (54%) מתנדבים לפחות 10 שעות בחודש. בהשוואה לכשליש (36%) מכלל המתנדבים באוכלוסייה: 39% לעומת 19%.

שלושים ושבעה אחוזים מהמתנדבים הקשישים פועלים במסגרת פרטית כמחצית (48%) במסגרת ארגונית ו 15% עוסקים בהתנדבות הן במסגרת ארגונית והן במסגרת פרטית. אין הבדלים משמעותיים לגבי מסגרת ההתנדבות בין הקשישים לכלל האוכלוסייה.

 

השתתפות בחוגים

אחד מכל חמישה קשישים  השתתף בחוגים בשנה שקדמה לראיון ביניהם ספורט, מחשבים, שפות ומלאכת יד. (אך לא השתלמות והכשרה מקצועית). שיעור המשתתפים בחוגים בקרב כלל האוכלוסייה כמעט זהה. ואין הבדל בין קבוצות הגיל. בניגוד לתחומי פנאי אחרים. יותר נשים קשישות משתתפות בחוגים (22%) מאשר גברים קשישים (18%) תופעה זו נמצאת בכל קבוצות הגיל כפי שניתן אולי לצפות , הקשישים היותר מבוגרים (בני 75+) נוטים קצת פחות להשתתף בחוגים (17%) יחסית לקשישים הצעירים יותר (בני 65-74 – 22%).

 

נופש

בהשוואה לכלל האוכלוסיה , הקשישים יוצאים פחות לנופש 57% לעומת 37% בהתאמה יצאו לנופש בשנה שקדמה לראיון. גם כאן השיעורים בקרב הקשישים המבוגרים יותר (בני 75+) נמוכים יותר 31% מהם נופשים , לעומת 41% מהקשישים הצעירים (בני 65-74) שיעור הגברים הקשישים שיצאו לנופש עמד על 42% בהשוואה ל 33% מהנשים הקשישות

דפוסי הנופש של הקשישים שונים במקצת מאלה של האוכלוסייה הכללית. מסתבר שהקשישים נוטים פחות לנפוש בארץ (72% מהנופשים) מאשר האוכלוסייה הכללית (84%) ויותר לנפוש בחו"ל (60% מהנופשים הקשישים לעומת חצי מכלל הנופשים). ארבעים אחוזים מהנופשים נפשו בשנה האחרונה רק בארץ (50% באוכלוסייה הכללית) . שיור אלה שנפשו רק בחו"ל היה 28% (16% באוכלוסיה הכללית). כשליש מהקשישים ומכלל האוכלוסייה נפשו גם בארץ וגם בחו"ל.

מבין אלה שלא נפשו בשנה האחרונה דיווחו כשליש מהקשישים (וחצי מכלל האוכלוסייה) שהם נפשו בארץ או בחו"ל בחמש השנים האחרונות מביניהם 73% מהקשישים ו79% מכלל האוכלוסייה דיווחו שלא יכלו להרשות לעצמם יציאה לנופש מסיבות כלכליות.

שימוש במחשב

אחד העיסוקים היותר נפוצים בשני העשורים האחרונים הוא השימוש במחשב, וזאת כמובן למטרות מגוונות כמחצית (52%) האוכלוסייה הכללית שנבדקה בסקר השתמשה במחשב בחודש שקדם לראיון. בנושא השימוש במחשב נמצאו הבדלים מאוד ברורים בין קבוצות הגיל : 69% מבני 20-34  58% מבני 49-35 42% מבני 50-64 ורק 12% מבני 65+ (16% בקרב בני4 65-7 ו6% בקרב בני 75+ ) השתמשו במחשב סביר מאוד להניח שעם השנים יגדל שיעורי השימוש, וזאת בכל קבוצות הגיל.

מהנתונים עולה עוד כי גברים נוטים יותר מנשים להשתמש במחשב השימוש באינטרנט הוא השימוש הפופולארי ביותר (69% מהקשישים ו81% מהאוכלוסייה הכללית) בעיקר איתור מידע 90% מהקשישים ו94% מכלל האוכלוסייה ). דואר אלקטרוני (83% ו 79%) קניות 23% ו21% וקבוצות דיון (16 ו-24%) שימושים נוספים במחשב הם: משחקים (41% ו-43% עבודה (37% ו 64%) ולימודים 22% ו 35%) עובדה מעניינת היא של10% מהקשישים שהתמשו במחשב בחודש האחרון אין מחשב בבית (השיעור בקרב כלל האוכלוסייה כמעט זהה.)

דפוסי פעילות הפנאי

מעבר לניתוח של כל תחום פנאי בנפרד, יש עניין להסתכל גם על המכלול, הבוחן במקביל את דפוסי הפנאי ביחס לכל ארבעת תחומי הפנאי שנבדקו: התנדבות, השתתפות בחוגים, יציאה לנופש ושמוש במחשב.

למעלה ממחצית הקשישים (52%) אינם עוסקים באף אחת מארבע הפעילויות שנזכרו. בקרב כלל האוכלוסייה עומד שיעור זה על מחצית מכך – 26% . הדפוס השני בשכיחותו בקרב הקשישים הוא יציאה לנופש בלבד (18%) ובקרב כלל האוכלוסייה הוא יציאה לנופש ושימוש במחשב (22%). הדפוס הבא לפי סדר השכיחויות אצל קשישים הוא השתתפות בחוגים ויציאה לנופש (6%) ואצל כלל האוכלוסיה דפוס זה מתייחס לנופש בלב (12%). נתון מעניין נוסף הוא שיעור העוסקים בכל ארבע הפעילויות שנזכרו: 2% מהקשישים ו- 3% מכלל האוכלוסייה.

תומלל ע"י יזהר כהן - מתנדב - פורטל התנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד