אני אשנה את העולם. ואתה?
הגדל

אחת הבעיות הניצבות בפני ארגוני מתנדבים כיום היא בעיה אסטרטגית במהותה – האם חשוב לשמר את האופי הייחודי של הארגון גם במחיר הבידול שלו מארגוני מתנדבים דומים? כלומר, האם ארגונים שמנסים לסייע לאוכלוסיות יעד זהות או ארגונים בעלי מוטיבציה דומה צריכים לשתף פעולה ולאחד את מטרותיהם כדי לתעל טוב יותר את הרוח ההתנדבותית או שמא עליהם להישאר ממוקדים במטרותיהם הנפרדות?

לארגונים כאלו יש כמה סיבות טובות להישאר נפרדים. ראשית, ארגונים נפרדים עשויים לזכות ליותר תקציבים מן הרשויות. שנית, מתן דגש להבדל בפעילות עשוי להביא את המתנדבים לספק רעיונות יצירתיים יותר, שעשויים לעזור בדרכים שונות לקהל היעד. שלישית, כאשר כל ארגון פועל לעצמו, אין צורך להשקיע אנרגיה בתיאום בין הארגונים, ואפשר להיעזר באותה אנרגיה כדי לגייס מתנדבים לכל ארגון בנפרד.

עם זאת, יש גם כמה סיבות טובות לכך שכדאי לשתף פעולה ולאחד מטרות. ראשית, שיתוף פעולה מונע בלבול בקרב המתנדבים בנוגע לארגונים הפועלים באותו סקטור. שנית, ארגוני מתנדבים אמורים לשמש דוגמה לאזרחות טובה בקהילה, ואין כמו שיתוף פעולה פורה כדי להוכיח זאת. שלישית, שיתוף פעולה עשוי ליצור הד גדול יותר אצל השלטונות ובציבור הרחב.

כאשר בוחנים סוגיה זו, יש לשקול גם כיצד משפיעה התחרות על שני הארגונים. מצד אחד, תחרות חיובית עשויה לגרום להגברת היצירתיות והפעילות ולהגדלת התקציבים ומספר המתנדבים. תחרות שלילית, לעומת זאת, עלולה לגרום לארגונים לפלוש זה לתחומו של זה, ועשויה לגרום ליריבות שכל מטרתה היא פגיעה בארגון האחר, ולא התמקדות באוכלוסייה הנתמכת.

כדי לענות על הדילמה הקשה הזו, אפשר להיעזר במודל המשולב, שממזג את יתרונות שיתוף הפעולה ביחד עם יתרונות התחרות החיובית. במסגרת המודל המשולב, כל ארגון פועל בתחום בו הוא מתמחה בנפרד מיתר הארגונים. זאת משום שכל ארגון רכש כבר ידע, כלים, ניסיון ופיתח הכשרות המתאימות לתחום התמחותו. עם זאת, הארגונים משתפים פעולה לצורך השגת מטרה מסויימת, זמנית או קבועה, כדי להעצים את כל הארגונים המשתתפים והמתנדבים שלהם.

הכתבה מבוססת על הרצאתו של עו"ד יורם סגי- זקס, יו"ר תנועת חברה  

עבור לתוכן העמוד