היקף ואפקטיביות של התרומה והמעורבות בקהילה בקרב עסקים בינוניים עד גדולים בישראל
הגדל

ביחס לסטנדרטים המקובלים של מעורבות חברתית תאגידית, מרבית העסקים תורמים מעט מאד ומעורבים ברמה מינורית ביותר בקהילה. אותן תרומות ופעילויות קהילתיות מוגבלות שכן הן מבוצעות אך ורק ממניעים אלטרואיסטים, אינן מונעות על ידי ההזדמנויות הסינרגטיות הטמונות בכך עבור העסקים כשלעצמם ומנוהלות באופן בלתי אפקטיבי.
מסקנת המחקר הייתה כי אחד הצעדים החשובים ביותר להגדלת ושיפור מעורבותם ותרומתם של עסקים בחברה הישראלית הוא חינוכם של מנהלים ומנהלים לעתיד בנוגע לחשיבות וליתרונות העסקיים הטמונים בהתנהגות אחראית חברתית.
המלצת מחברי המאמר היא  על שינוי גובה הציפיות והסטנדרטים של התנהגות אחראית תאגידית כך שיתאימו למגבלות הזמן והתקציב של עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, וזאת כאמצעי המיועד לקדם את רמות התרומה והמעורבות הקהילתית של עסקים אלה. ולבסוף, אנו מאמינים בצורך של מדיניות ממשלתית כלל ארצית אשר תכלול תמריצים ישירים ועקיפים, דוגמת הטבות מס, לעידוד פילנתרופיה תאגידית ושקיפות.
המחקר התמקד בפעילויות התרומה והמעורבות הקהילתית של עסקים, בכל הקשור באחריות חברתית תאגידית (CSR).

באדיבות מערכת הזווית השלישית

עבור לתוכן העמוד