פעילות מתנדבים בישובים בעת חרום
הגדל

 

 

פברואר 2012

לכבוד

חברי ראשי מועצות להתנדבות ביישובים

ופעילים מרכזיים,

שלום וברכה,

 

   הנדון: פעילות מתנדבים בחירום

הננו מתכבדים להעביר אליכם מודל יישובי מומלץ אותו יש להתאים לכל ישוב ומאפיניו.

לפי המודל המצ"ב אנו המתנדבים מעורבים בפעילות העירונית/היישובית.

ארגוני המתנדבים לוקחים אחריות במצבי חירום, מובילים מנהיגים ומושיטים יד תומכת ומסייעת ברשויות.

שת"פ בין הרשות המקומית, פקע"ר וארגוני המתנדבים/קהילה הינו נוסחה מתאימה של היערכות נכונה

ומציאותית הנותנת מענה לצרכים בשטח.

המודל נותן מענה לכך כי האחריות לטיפול באוכלוסיית העורף אינה רק של הרשות המקומית אלא גם של האזרחים תושבי המקום באמצעות ארגוני המתנדבים.

ארגוני הגג והעמותות מסייעות בתחומים דומים בשיגרה ובעיתות חירום.

אנו מקווים כי תיישמו את המודל המוצע תוך התאמתו לצרכים הייחודיים המקומיים של

כל ישוב וכל מועצה להתנדבות ישובית , תובילו, תיקחו אחריות ותהערכו לכך בימים של רגיעה לעיתות חירום , בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה.

                              

                      בהערכה ובשורות טובות,     

                                                                 

עו"ד יורם סגי זקס                                        צבי וייסלר – סגן יו"ר

יו"ר  המועצה הלאומית להתנדבות בישראל      המועצה הלאומית להתנדבות בישראל                                             אחראי תחום חירום במועצה

 

 

 

                                                                   

 פורום מתנדבים בשעת חירום                                   20  בפברואר 2012     

            

              מתנדבים בשעת חרום - ברשויות  המקומיות   

כוח האדם המצומצם של הרשות, לעומת הצרכים המתרבים והפעילות האינטנסיבית הנדרשת בשעת חירום,  מחייב לתגבר את  מקורות כוח האדם  הפעיל ברשות.

תיגבור זה - יש לבסס על מתנדבים – אותם יש לאתר בארגונים השונים 

במצבי חירום ואסון, מגיעים מתנדבים רבים על מנת לסייע בשעת הארוע ורבים מהם ממשיכים לעזור ולסייע בהמשך, בשיקום הקהילה הניפגעת.

מחקרים שבחנו את תפקידי הארגונים החברתיים בשעות חרום גילו שני מאפיינים של מתנדבים, המבקשים לפעול ולסייע באירוע חרום:

מתנדבים "מאורגנים" ומתנדבים "ספונטניים".

הרשות המקומית וארגוני גג כמו רא"ם  -  מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע והסביבה - צריכים לפעול בצורה ייחודית, על מנת לנהל נכון את המתנדבים השונים ואת זירת הארוע.

מירב המתנדבים שייכים בד"כ לקהילה, בה התרחש הארוע.  הידע המקומי שלהם עשוי לסייע משמעותית לכוחות ולגופים הפועלים בשטה, בעיקר בתחום הסיוע הפרטני .

מצבי חירום מעוררים עוצמות ריגוש גבוהות, באוכלוסיות נירחבות.  ארגון המתנדבים צריך לנצל את הפוטנציאל  הזה ולהיערך בזמן הארוע ולאחריו, כדי לשמר את רמת המוטיבציה של המתנדבים.

זהו אתגר כפול והרווח גם הוא כפול ומכופל: יעול השירות והתרומה,  במהלך מצב החירום ותוספת מתנדבים חדשים לאירגון.

אני מתפלל, כי כל הר"מ, לא יבוא לידי ביטוי ממשי. אבל בהתחשב באזור בו בחר אלוהים לישב את עמו הניבחר,  הערכות וההשתתפות באחריות,  הינם צורך השעה!

 

                       בהערכה ובשורות  טובות                                                                               

       

                                  צבי וייסלר     

                                  יו"ר הפורום  

 

 

  

 

 

 

 

   היערכות לשעת חירום 

   הקמת מערך ארגוני אשר

   יכשיר מתנדבים מקרב

האוכלוסייה ומארגוני מתנדבים    

למשימות בשעת חירום.

 

 

 

מטרות הקמת המערך

הענקת תמיכה סיוע ועזרה לתושבי העיר תוך מתן התייחסות מיוחדת לתושבים הנמצאים במצוקה ולתשובים בעלי צרכים מיוחדים.

מתן סיוע מיידי,גיבוי,תמיכה וכוח עזר לכוחות החירום; הביטחון ולשירותים מוניציפאליים בשעת חירום.

מערך מתנדבים אפקטיבי אשר בעת צרה ייתן מענה מיידי. לשם כן - תרגול בעת שגרה לצורך מיומנות שיא בשעת חירום.

קיום קשר אינטנסיבי וישיר עם המתנדבים במערך.

עריכת סימולציות ומציאת הדרכים למיקסום יעילות מערך ההתנדבות וחלוקת כוח האדם. 

 

 קהל יעד למתנדבים

אוכלוסיית המתנדבים בשעת חירום תיגזר  על פי קבוצות יעד מוגדרות:

          ראשי ארגוני מתנדבים ומתנדבים

          מתנדבים מקומיים

נציגי ועדות שכונות

ארגוני גמלאים

ארגון צוות (גמלאי צה״ל)

עמותות חברתיות

   בני נוער - תלמידי כיתות י׳-יא׳ חינוך פורמלי ובלתי פורמלי

   בנות שירות לאומי  אנשי מקצוע (פסיכולוגיים, רופאים, עובדים סוציאליים) סטודנטים

״שירות אזרחי לאומי״   

החברה למתנ״סים

 

 

 

דרכי פעולה

 

מיפוי וגיוס מערך מתנדבים לשעת חירום

פרסום בעיתונות, דיור ישיר לכלל המתנדבים בעיר, גמלאים, שימוש בבמות העירוניות השונות.

מיפוי צרכים ומשימות בהתאם להנחיות ודרישות שהתקבלו ע"י הרשות ואגף הביטחון.

גיבוש מבנה ארגוני של מערך מתנדבים לשעת חירום הכנת תרשים זרימה לטיפול בפניות שיגיעו בשעת חירום.

בניית מערך, מיון והכשרה של מתנדבים פעילים, בנפרד לכל קבוצת אוכלוסיה בסיוע אגף הביטחון.

הקמת מאגר מידע ממוחשב ומיפוי של ארגוני המתנדבים, על פי תחומי המקצועות השונים.

הקמת מאגר מידע על המתנדבים כישוריהם ותחומי ההתנדבות. הצבת כוח אדם - מינוי והכשרה של גיבוי מקצועי למנהלת היחידה להתנדבות עירונית.

מינוי רכזי תחומים על פי הגדרת פיקוד העורף והנהלת הרשות מקומית ומחלקת הביטחון.

 הענקת מינוי למתנדבים בשעת חירום כולל ביטוחים.

 יצירת קשר תקופתי בין המתנדבים למקומות ההשמה, שמירתו ועדכונו.

 יצירת תשתית לגיוס והשמה של מתנדבים המגיעים בשעת חירום באופן ספונטאני ולא שובצו מראש.

 תגמול שימור ותחזוק שוטף של ארגוני המתנדבים ומתנדבים בשגרה ובחירום.

הכנת תכנית עבודה שנתית - מפגש קבוע אחת לחצי שנה ובעת הצורך.

 קיום כינוס בשיתוף ראשי ארגוני המתנדבים ומפעלי המתנדבים, בתחום החירום.

 הקמת מערך מתנדבים בתחום הנוער בשיתוף מחלקת החינוך.

 שיתוף פעולה עם ועדת מל׳׳ח ופס״ח

שיתוף פעולה עם ממשקים בשעת חירום : מד״א, כיבוי אש, משטרה, בתי חולים, פיקוד העורף ורח״ל.

תחומי ההתנדבות ברשות מקומית

 

להלן יוצגו התחומים השונים במערך ההתנדבות אשר יופעלו בשעת חירום. לכל תחום קיים ראש

תחום אשר יהיה אחראי על ריכוז הפעילות בתחום, דיווח ובקרה למתן שירותים וניהול התחום.

ניהול התחום יתבצע ע״י רכז תחום.

כל תחום יעבוד ב 3  משמרות : בוקר, צהריים, לילה.

לכל משמרת ימונה אחראי משמרת אשר יהא אמון על המתנדבים באותו תחום במהלך המשמרת.

 

רשימת התחומים

מוקד עירוני - 106 ״מרכז המידע".

מרכזי דח"ק

שמרטפייה הפעלת ילדים במרחבים מוגנים מרכזי פינוי ושהיה

מרכז הפעלה

סיוע במתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות במינהל הרווחה(קשישים, נכים, בעלי מוגבלויות, צרכים מיוחדים, עולים חדשים ונזקקים)

פרויקט ״נוהל שכן׳  

 

 

מוקד עירוני - 106

בעת חרום יאויש במשך 24 שעות

מספר  המתנדבים במוקד  לפי גודל הישוב

דרישות התפקיד טלפנים, דוברי שפות והיכרות עם מחשב.

 חשוב להתחבר עם המגזר החרדי.

 

מרכז דח״ק

מרכז לקבלת טיפולים נפשיים,הלם,טראומתי,באמצעות פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

 קיים מרכז דח״ק אחד.

צורך במתנדבים בתחום זה לפי גודל הישוב.

 במצב חרום המקום מאויש 24 שעות. 

 נחיצות ל מתנדבים למשמרת לפי גודל הישוב.   

 

שמרטפיה הפעלת ילדים במקלטים ובמרחבים מוגנים

במצב חרום המקום מאויש מהשעות: 8:00-18:00.

 ב-2 משמרות 14:00-18:00  14:00-8:00

צורך כ- 2-3 מפעילות לכל משמרת לכל מרכז קהילתי.

קימים מספר מרכזים קהילתיים מוגנים לצורך קיום הפעילות.

צורך ב מתנדבים לפי גודל הישוב. יגויסו  מתנדבים מבנות שירות לאומי, מורות חיילות בשירות סדיר  וסייעות בגנים מטעם החברה העירונית ומטעם הרשות ממחלקת החינוך.

 

מרכזי פינוי ושהיה

במקרה של אירוע לפינוי אוכלוסיה מבתיהם, נפתחים מרכזי פינוי וקליטה.

מרכזי הפינוי ישמשו עבור תושבים ללא קורת גג או שיש צורך כלשהו בפינויים.

מרכזי הפינוי ישמשו כמקום לקליטת ציוד וכמרכז לוגיסטי עבור שעת החירום.

המרכז יאויש כמשך 24 שעות.   15 מתנדבים בכל מרכזי פינוי וקליטה.

מרכז הפעלה

מרכז ההפעלה ישמש כחדר המצב בטיפול בשעת חירום בו תשב הנהלת הרשות וזרועות הביטחון.

המרכז נמצא במחלקת הביטחון העירוני.

המקום יאויש 24 שעות.

נדרשים 24 מתנדבים.

 

תהליך הכשרת המתנדבים על פי התחומים השונים

הכשרת בנות שירות לאומי, בשיתוף ארבעת אגודות בנות שירות לאומי.

גימלאי צה״ל. פגישה עם פרוייקטור ״צוות״ - ארגון גימלאי צה״ל,

 בשיתוף אגף חירום ובטחון.

הכשרת תלמידי כיתות י׳ - יא, בשיתוף פיקוד העורף ואגף חירום וביטחון, ומינהל החינוך.

 הכשרה כוללת לכלל מתנדבי המערך.

קיום מפגש של אנשי מפתח מתוך מערך המתנדבים לשם בחירת צוות היגוי,

אשר יהיה אמון על מינוי רכזי תחום שיפעלו לפיקוח ומעקב בכל תחום.

קיום מפגש ״שולחן עגול״ בנוכחות ראשי ארגונים ומפעלים מתנדבים

 ובשיתוף אגף הבטיחון ופיקוד העורף.

טיפול בפניית אגף הרווחה בעירייה בדרישה לשיבוץ מתנדבים באוכלוסיות הקשישים והמוגבלים.

תוכנית מעקב רב שנתית לניהול קשר שוטף עם המתנדבים

תחום נוער במערך ההתנדבות

הנוער בשעת חירום ישמש מודל חינוכי לנשיאה בנטל החברתי ולתרומה לזולת.

משימות הנוער:

עזרה ברישום במרכזי פינוי

 עזרה ברישום במרכזי קליטה

 עזרה בחלוקת מזון מים וביגוד

 עזרה בהעברת מידע באמצעי תחבורה אופנים ואופנועים הפעלת ילדים וסיוע בקיום

 פעילות בשמרטפייה   

 סיוע לאכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

 

 הקמת צוות היגוי לניהול מערך ההתנדבות בשעת חירום

 

חברים: בראש השולחן יו"ר מועצת ההתנדבות הישובית

ראש תחום שמרטפייה, ראש תחום מרכז פינוי, ראש צוות מרכז דחק, ראש תחום 106, ראש תחום מרכז הפעלה, רמ"ט מתנדבים

 

מנהלת היחידה, עובדת סוציאלית, מנהלת יחידת הבריאות, ואנשי צבא. סה״כ 11 חברים.

מטרת צוות ההיגוי: הכנה לשעת חירום, בניה משותפת של דף הנחיות, חלוקת תפקידים ותיאום עמדות,

הכרת צרכי ההתנדבות וגיבוש הנחיות עבודה בשעת חרום,

הכנת תיק עבודה לכל תחום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד