ניהול מתנדבים

מנהל מתנדבים המתעסק ב"להיות נחמד" למתנדב, מכוון הרבה פחות, לצרכים שלו כמנהל, לדרישות המשימה ולצרכי המערכת הארגונית, מה שעלול להוביל בסופו של דבר לשחיקתו.קרא עוד >>
בארה"ב כ 1.6 מיליון ארגוני מלכ"ר, באנגליה כ 170 אלף ארגונים, בישראל כ 21,522 עמותות פעילות. על היקף התופעהקרא עוד >>
מקצוע ניהול מתנדבים דורש ממנהל ההתנדבות להיות בעל ידע וכישורים, החיוניים לאפקטיביות של תחום הניהול.קרא עוד >>
במפגשים עם מתנדבים פוטנציאליים בתחום קליטת העלייה עולות שאלות רבות כמו: מה מייחד התנדבות בתחום זה? האם המתנדב מתאים לפעול בתחום? מאמר זה מאגד תשובות לשאלות הללו ועודקרא עוד >>
הפרופיל המסורתי של המתנדבים משתנה בשנים האחרונות מקצה לקצה. יותר ויותר אנשי מקצוע ואקדמאים מצטרפים לכוח העבודה בהתנדבות.

קרא עוד >>
בשנים האחרונות הפכה ההתנדבות בישראל מאפיזודה חולפת בחיי האדם לתופעה קבועה בנוף החברתי, והיא תופסת כיום מקום חשוב בחיי המתנדבקרא עוד >>
דפוסי גיוס המשאבים בישראל שונים מאלו שבארה"ב, לכן שוק המלכ"רים הישראלי מחייב פיתוח כלים המשקפים את דפוסי הניהול הייחודים שלנו.

קרא עוד >>
מתנדבים ממלאים תפקיד חשוב בהגשת סיוע במצבי חירום, לפיכך עליהם להיות מוכנים לכך מראש.קרא עוד >>
ההתנדבות נחוצה בעיקר כדי לשפר שירותים קיימים על ידי התאמתם לאלו הזקוקים להם, או כדי ליצור שירותים חדשים שאין בכוח החברה להעניק אותם מסיבות ארגוניות או מטעמים תקציבים.
קרא עוד >>
על-פי רוב, מטרת פיטורין הינה התייעלות וחסכון בהוצאות. מתנדב עובד ללא משכורת ועלות אחזקתו קטנה מאוד ולכן, על פניו, נראה מוזר ולא הגיוני לפטר מתנדב.קרא עוד >>
כמה פעמים מתנדבים מוצאים את עצמם בסיטואציה שבה מבקשים מהם שוב ושוב למלא משימות שבכלל לא הוגדרו בתאום הציפיות שנעשה בין המתנדב לרכז המתנדבים.קרא עוד >>
ראיון מתנדבים שונה מראיון עובדים משום שהוא אינו מנסה לבחון האם המועמד מתאים לתפקיד אלא איזה תפקיד מתאים למועמד. כך תנהל ראיון מתנדבים מוצלחקרא עוד >>
שיחה אישית היא הסוד, היא המפתח להניע מתנדב. מטרת השיחה האישית היא הגברת הנאמנות והגברת המוטיבציה של המתנדב על-ידי חיזוק הערוץ הרגשי. קרא עוד >>
האם הציפייה המגשימה את עצמה לפיה אנו מגלים סובלנות לביצועים מתנדבים בינוניים?קרא עוד >>
ככל שהפעילות ההתנדבותית הולכת ותופסת יותר ויותר מקום והופכת לחלק אינטגרלי מהעשייה החברתית המאורגנת, כן הולך וגובר הצורך בהגדרה והתמקצעות בתחום המכונה בספרות – מנהל מתנדבים. ריבוי תחומי ההתנדבות, ומיגוון המסגרות ההתנדבותיות יוצר צורך לגבש עקרונות פעולה משותפים, כאלו שיסתמכו על ידע ועל מיומנויות עבודה בין תחומיים.קרא עוד >>
מיעוט המפגשים מחד גיסא והיות המתנדב חדור מוטיבציה וציפיות עובד ללא שכר מאידך גיסא, מקשים על המנהל להציב גבולות במקרים של איחורים / חיסורים אי עמידה במינימום המחוייבות. קרא עוד >>
מתנדבים יכולים להיעזר בתהליך שבו מוערכים הביצועים שלהם על פי סטנדרט אחיד -האם כדאי לעשות זאת?קרא עוד >>
ההתמקצעות הגוברת בתחום ניהול מתנדבים, מביאה את העוסקים בתחום לפתח תהליכים ניהוליים המבוססים על פורמליזציה ומיסוד. הנחת היסוד המקובלת על רבים מהעוסקים בתחום ניהול המתנדבים הינה כי תהליכים ניהוליים פורמלים הכרחיים על מנת להבטיח ביצוע ושירות איכותי של מתנדבים, על מנת שיתנו מענה הולם לצרכים של לקוחות השירות.קרא עוד >>
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד