ראיון טוב הוא ראיון יצירתי
ראיון מתנדבים שונה מראיון עובדים משום שהוא אינו מנסה לבחון האם המועמד מתאים לתפקיד אלא איזה תפקיד מתאים למועמד. כך תנהל ראיון מתנדבים מוצלח
הגדל

אחד מהתחומים המוזנחים ביותר בהכשרת מנהלי התנדבות הוא ראיון יעיל של מתנדבים. זה מצער משום שמיומנויות ראיון טובות הן הכרחיות לביצוע חלק ניכר ממשימות ניהול המתנדבים, שכוללות הפניית המתנדב העתידי למשימה ולסביבת העבודה המתאימות לו.

מצערת יותר היא העובדה שחלק גדול מההכשרה שכן קיימת עוסקת בראיון עובדים, שמתבסס על גישה שאינה מתאימה לראיון מתנדבים. ההבדל העיקרי מתמצה בהצהרה "ראיון מתנדבים מתבסס על התאמת האדם לפרוייקט מסויים ולא קבלת האדם לארגון". ראיון יעיל למתנדב לא מבוסס על בחינת התאמתו של המתנדב לתפקיד אחד, אלא על הערכת היכולות והרצונות של המתנדב, בניסיון להתאים לו לתפקיד כלשהו. ראיון עובדים מתמקד בשאלה "מי יכול לבצע את העבודה הזו?” ואילו ראיון מתנדבים צריך להתבסס על שאלה יצירתית יותר: “מי ירצה לעשות את העבודה הזו?”

מטרות ראיון המתנדבים

מנהל שמראיין מתנדבים אמור לקבל מידע מגוון יותר מאשר מנהל שמראיין עובדים. לראיון מתנדבים יש שתי מטרות בסיסיות:

 1. זיהוי התאמה – כולל קביעת הצרכים והיכולות של המתנדב העתידי, קביעת ההתאמה למשימה מסויימת, וקביעת מידת ההתאמה של המתנדב העתידי לארגון.

 2. גיוס – כולל מתן מענה לשאלות שמעלה המתנדב העתידי ו"מכירת" הארגון ומטרותיו למתנדב.


איזור הראיון

ראיון מתנדבים דורש חקירה מעמיקה יותר של תכונות אופי, ולען יש להכין בקפידה את האיזור שבו יתקיים הראיון. זכרו את האמירה "לעולם לא מקבלים הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני". מה שהמתנדב העתידי רואה ומרגיש במהלך הראיון יעצב את גישתו כלפי הארגון. יש לשמור על שלוש נקודות מפתח:

 1. נגישות.

 2. אווירה ידידותית.

 3. פרטיות.


הכנה לפני הראיון

לפני הראיון יש להכין את הפריטים הבאים:

 • רשימה של משימות אפשריות, כולל תיאור העבודה והמיומנויות הנדרשות.

 • רשימה של שאלות הנוגעות לכל משימה.

 • טופס בקשה שמילא המתנדב, שכולל את חומר הרקע עליו.

 • רשימה של שאלות פתוחות שנועדו לבחון את מניעי המתנדב.

 • מידע וחומרים על הארגון ומטרותיו.


פתיחת הראיון

פתיחת הראיון צריכה להתמקד בדברים הבאים:

 • ודא כי המתנדב העתידי חש בנוח – הבע הכרת תודה על כך שהגיע לארגון כדי להיפגש אתך.

 • בנה מערכת יחסים – הסבר למתנדב מה אתה מנסה להשיג ואיך הוא יכול לסייע לך.

 • תן למתנדב להוביל – ודא כי המתנדב העתידי מבין כי הוא יהיה זה שיחליט מה טוב עבורו.

 • הצג את הארגון - שאל את המתנדב מה הוא רוצה לדעת על הארגון, על מטרותיו ועל התכניות הפועלות בו.


ניהול הראיון

החלק המרכזי בראיון צריך להיות מוקדש לדברים הבאים

 • חקירת הצרכים, היכולות והמצב האישי של המתנדב – קבע מדוע המתנדב רוצה להתנדב ואילו סוגים של משימות הוא מעדיף.

 • דיון במשימות האפשריות – הסבר את מטרתה של כל משימה ואפשר למתנדב לשקול את המשימות השונות. השתמש בדיון הזה כדי לבחון כיצד מתמודד המתנדב עם המשימות השונות, כדי שתוכל ללמוד יותר על הכוונות שלו.

 • דיון בדרישות הארגון – דרישות זמן, דרישות הכשרה, עבודת ניירת, חוקי חיסיון וכדומה. הסבר למתנדב מה מצופה ממנו.

 • הבהר את חשיבות המשימות השונות – זכור כי אתה עדיין מנסה "לגייס" את המתנדב לשורות הארגון, ולכן חשוב להסביר מדוע כל משימה חשובה למטרות הארגון.

 • חפש תכונות אופי שסייעו לך להתאים את המתנדב למשימה – חפש את אותן תכונות שסייעו לך להתאים למתנדב את המשימה שתשמח אותו. למשל, האם המתנדב מעשן או האם הוא מעוניין בעבודה אישית או קבוצתית.

 • חפש כישרונות סמויים – אחת מהמיומנויות החשובות בניהול ראיון היא היכולת לזהות כישרונות סמויים ולהתאים להם תפקיד בארגון כבר במהלך הראיון. המיומנות הזו דורשת הבנה טובה של הארגון והתכניות שפועלות בו. אם אתה מפעיל מתנדבים כדי לבצע את הראיון (משום שהם נהדרים בבניית מערכת יחסים ובהבנת נקודת התצפית של המתנדב העתידי), ודא כי יש להם ידע רחב על הארגון וצרכיו.


סיכום הראיון

את הראיון יש לסכם כך:

 • הצעת משימה למתנדב – הצע למתנדב משימה שמתאימה לו או הסבר לו בנימוס כי כרגע אין בארגון הצעות שמתאימות לו.

 • הסבר התרחישים העתידיים – ספר למתנדב מה יקרה בשלב הבא: בדיקת הרקע שלו, פגישה נוספת עם הצוות, הכשרה וכדומה. הסבר את התהליך הצפוי, את לוח הזמנים ואת תפקיד המתנדב בכל אחד מהשלבים.

הכתבה לקוחה מאתר "The National Court Appointed Special Advocate Association" ותורגמה על-ידי מיטל שרון.

עבור לתוכן העמוד