סקר שנערך לקראת השקת המרכז לחקר הפילנטרופיה
הגדל

לחצו כאן למעבר לפרסום המקורי באתר הזוית השלישית


באוניברסיטה העברית בירושלים הושק המרכז לחקר הפילנתרופיה. המרכז הוקם בשיתוף ג'וינט ישראל והאוניברסיטה העברית והוא פועל במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד.

מסקר שנערך לקראת השקת המרכז לחקר הפילנטרופיה עולה כי 81% מקרב המרואיינים היהודים רואים בחיוב פילנתרופיה (נדבנות), אך 2/3 מהציבור רואים בקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים, מניעים מרכזיים לפילנתרופיה.

סקר עמדות הציבור כלפי הפילנתרופיה בישראל שנערך על ידי פרופ' הלל שמיד וגב' אבישג רודיך מהמרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל (באמצעות מכון ב.י. ולוסיל כהן לחקר דעת הקהל) מלמד כי מרבית הנשאלים סבורים שהפילנתרופיה וההתנדבות היא תופעה חיובית. בסקר השתתפו 800 מרואיינים הנמנים על האוכלוסייה היהודית, החרדית והערבית.

67%  מקרב היהודים ו-54% מקרב הערבים סבורים כי ייזום והפעלת תכניות ומיזמים חברתיים הם באחריות הממשלה. נתון זה נמוך יותר בקרב החרדים (39%). מרבית הנשאלים סבורים כי הפילנתרופיה מהווה תוספת לפעילות הממשלה (92% באוכלוסיה היהודית, 91% באוכלוסיה החרדית ו- 80% באוכלוסיה הערבית) ואינה באה במקום הממשלה.

 

67% מקרב האוכלוסייה היהודית מאמינים כי המניעים לתרומת הפילנתרופים הם קידום אינטרסים אישיים (כגון יוקרה, צבירת כוח ומוניטין) וכן קידום אינטרסים פוליטיים ויצירת קשרים עם קובעי המדיניות. שיעורים אלה נמוכים יותר בקרב החרדים והערבים.
בממוצע 40% מקרב הנשאלים משלושת המגזרים סבורים כי המניעים לתרומה נובעים מאינטרסים למרות זאת, היחס של המרואיינים היהודים כלפי הפילנתרופים הוא חיובי מאוד (81%) וכמוהו היחס של החרדים (90%) והערבים (80%). התחומים אשר לדעתם מועדפים לתרומת הפילנתרופים הם רווחה, חינוך ובריאות ומרבית הנשאלים סבורים כי על הממשלה לעודד הפילנתרופיה. כן נמצא כי בעלי השכלה נמוכה מגלים יחס חיובי יותר מאשר בעלי השכלה גבוהה (65% לעומת 40%) ואילו בעלי הכנסה ממוצעת ומתחת לממוצעת מגלים יחס חיובי יותר מאשר בעלי הכנסה מעל לממוצע (83% לעומת 77%).
לדברי פרופ' שמיד וגב' רודיך: "מעניין לראות את יחס המרואיינים כלפי תפקיד הממשלה והפילנתרופים במלחמת לבנון השנייה. 50% מקרב היהודים סבורים שהפילנתרופים עשו את מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות (שיעורים נמוכים יותר נמצאו בקרב החרדים והערבים), ואילו 53% מקרב היהודים סבורים שהפילנתרופים ניצלו את ההזדמנות לשיפור מעמדם בחברה הישראלית (גם במקרה זה נמצאו שיעורים נמוכים יותר בקרב החרדים והערבים)". עם זאת, אומרים החוקרים כי 65% מהיהודים ו-66% מהחרדים סבורים שהפילנתרופיה מלאה תפקיד חיוני בזמן המלחמה ולא הסתפקה בהצהרות בלבד. בקרב הערבים אחוז זה נמוך בהרבה (36%).

באשר לעמדות הציבור כלפי תרומות של יהדות התפוצות נמצא כי 88% מהציבור היהודי והחרדי מגלה יחס חיובי מאוד כלפי תרומות ונדבנות אלו ו- 58% מהיהודים סבורים שהיקף התרומות גדול מאוד.

ממצאים אלה ונוספים הוצגו בכנס ההשקה של המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל שנערך ביום א', 9 במרץ, בין השעות 19:30-15:00 בבית מאירסדורף באוניברסיטה העברית. המרכז הוקם בשיתוף ג'וינט ישראל והאוניברסיטה העברית והוא פועל במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד.

 

עבור לתוכן העמוד