ממצאי סקר התנדבות בתנועות הנוער של מינה צמח משנת 2001

תאריך הדגימה: נובמבר 2001
גודל המדגם: 502 מרואיינים בכלל האוכלוסייה, 366 מרואיינים במשקי בית עם ילדים בגילאי 6
ומעלה.
יחידת הדגימה: גברים ונשים דוברי עברית בגילאי 18 ומעלה בפיזור גיאוגרפי מייצג.
טכניקת ראיון: טלפוני, ממרכז הראיונות הממוחשב של חברת מידע שיווקי בפ"ת.

עיקרי הממצאים:
בכחמישית ממשקי הבית עם ילדים בגילאי בי"ס, ישנם ילדים ההולכים לתנועות נוער. תנועת הצופים היא תנועת הנוער הבולטת ביותר. תנועת הצופים תופסת נתח שוק של קרוב ל – 40% ממשקי הבית בהם יש ילדים בתנועות נוער.אחריה תנועת בני עקיבא – 19%, הנוער העובד והלומד – 16% והשומר הצעיר – 10%.
מבחינה תדמיתית נתפסת תנועת הצופים כתנועת הנוער המתאימה ביותר לצרכי הנוער של שנות ה-2000. 255 ציינו אותה כתנועה המובילה בהיבט זה, ולאחריה בני עקיבא – 13%, הנוער העובד והלומד – 11%.
תנועת הצופים נתפסת כמתאימה יותר בקרב בעלי הכנסה ממוצעת ומעלה.
 
טבלה 1.  האם מישהו מהילדים בבית חבר בתנועת נוער כלשהי, אם כן באיזו תנועה?
 


  
טבלה 2.  לפי מה שאתה יודע, איזו תנועת נוער היא המתאימה ביותר לצרכים של הנוער של שנות ה- 2000?


  

 

 

עבור לתוכן העמוד