סיכום

מתנדבים פועלים, במודע או שלא במודע, מתוך שילוב של מניעים זולתניים (למען טובת הזולת ו/אוהחברה ( ואנוכיים יותר )לרכוש חברים, ללמוד מיומנויות חדשות, להרגיש טוב). לבני-אדם יש צרכים מגוונים - להתרועע, לקבל הכרה, להגיע להישגים או להתפתח מבחינה אישית. הסיכוי למלא צורך שעדיין לא בא על סיפוקו, לקבל תועלת רלוונטית או השגת מטרה רצויה- כל אלה יכולים להניע בני-אדם להתנדב.
ההתנדבות מועילה לא רק לאדם "הנעזר" (הלקוח או המוטב של פעולת ההתנדבות), אלא גם למתנדב עצמו ולחברה כולה. מחקרים הראו שהתנדבות יכולה להביא למתנדב חיים בריאים יותר, מספקים יותר ומאושרים יותר. ההתנדבות גם מחזקת קהילות, משום שהיא מגדילה את ההון החברתי ומעודדת התנהגות אזרחית נאורה.
 ארגונים יוכלו לגייס מתנדבים ביתר קלות אם ידברו על "ערך התשואה" של ההתנדבות, על התועלות המוצעות ועל הצרכים שתפקידים מסוימים יכולים לספק. ארגונים יכולים למקד את מאמציה גיוס שלהם בבני-אדם שהתועלות שבתפקיד ההתנדבותי המוצע יהיו רלוונטיות עבורם.
לעומת זאת, ארגונים המעוניינים במעורבות של סוגי חברים או מתנדבים מסוימים ייטיבו לעשות אם ייצרו הזדמנויות למעורבות המציעות תועלות שהן משמעותיות לקבוצה מסוימת זו. ככל שארגון מציע תפקידים התנדבותיים רבים ומגוונים יותר, העונים על קשת של צרכים, כך יקל עליו לשלב מגוון של בני-אדם.
 הבנת המוטיבציה האנושית יכולה לסייע לארגונים לעבוד היטב עם מתנדבים לכל אורך תקופת שירותם בארגון: בהתאמתם לתפקיד הולם, בבניית האוריינטציה וההכשרה, בהדרכה ובתגמול.

עבור לתוכן העמוד