דריסת רגל

לא פעם מתקשים מתנדבים מנוסים להסביר מדוע הם עושים את מה שהם עושים. מדוע? אולי משום שככל שאדם מעורב יותר בארגון ומחויב לו יותר, כך הוא הופך יותר "לחלק ממנו", והמניעים שלו נהיים פחות מוגדרים. "אחרי זמן מה, החוויה הופכת לחלק ממך. כבר לא משנה למהב דיוק באת".41 ואכן, תיאוריית "דריסת הרגל" גורסת, שלבני-אדם יש נטייה לנסות ולהצדיק את החלטותיהם.מרגע שהסכים אדם להתנדב, מוחו יפעל במרץ כדי לנמק מדוע התנדבותו היא דבר טוב. אלה חדשות טובות בשביל ארגונים - ברגע שמישהו "בפנים", הארגון זוכה ליהנות מן הספק. המתנדבים ינסו להצדיק את הישארותם, אלא אם כן באמת צרכיהם אינם מקבלים מענה, המטרות המצופות אינן מושגות בעליל והתועלות המקוות אינן מתקבלות. משמעות נוספת היא שבהינתן להם הזדמנות, ניתן לצפות כי יהפכו המתנדבים לאוהדים של הארגון - דבר זה יהפוך אותם לנציגים מצוינים מול הקהילה והציבור.

עבור לתוכן העמוד