החברה גם מרוויחה

דומה שההתנדבות טובה לא רק למתנדב ולמוטב המיועד של מעשה ההתנדבות שלו, אלא גם לחברה. תיאוריית ההון החברתי גורסת שלהתנדבות עשויות להיות השלכות על החברה כולה. בבסיס התיאוריה הזו נמצאת הדעה שלרשתות חברתיות יש ערך רב. בני-אדם יחידים יהיו חסרי אונים יחסית אם הם נותרים לבדם, אך אם הם באים במגע עם אחרים, הקשרים מסתכמים בהצטברות של הון חברתי שיכול לא רק לספק את צרכיהם החברתיים של הפרטים אלא גם להביא תועלת לקהילה. הקהילה ככלל תצא נשכרת משיתוף הפעולה של כל מרכיביה, בעוד שהיחיד יגלה "בקשריו את העזרה, האהדה והֵרעות של שכניו".31 אם נמשיך בדיוננו על ההתנדבות במונחים של תועלת, משמעות הדבר היא, שכאשר אדם מתנדב, תועלת כלשהי מגיעה אל הנמצאים סביבו )מוטבי פעולת ההתנדבות(, חלק מן התועלות מגיעות חזרה אל האדם המשקיע עצמו )המתנדב(, והקהילה בכללותה גם כן מפיקה תועלת מן הקשרים המחוזקים ומן השירותים המוצעים )למשל, תחזוקה טובה יותר, שיעור פשיעה נמוך יותר(. במילים אחרות, ל"מעורבות חברתית" יש שלושה מוטבים: "העצמי" )המתנדב, הרוכש קשרים חברתיים, בריאות משופרת וכו'(, "הזולת" )מקבל העזרה או הלקוח, המקבל חינוך טוב יותר או ארוחות מזינות יותר(ו"החברה" בכללותה. זהו הרציונל העיקרי שמאחורי "בנקי הזמן" או "בנקי טובות" דוגמת היוזמות החדשות יחסית בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים, בשכונת נווה יוסף בחיפה ובבית הכנסת של התנועה ליהדות מתקדמת במבשרת ציון. ביוזמות אלה, המבוססות על חליפין, ההנחה היא שלכל אחד יש משהו לתרום ומשהו להרוויח, וש"מתנדב" אולי אינו מפיק תועלת ישירות מן האדם שהוא עוזר לו, אך בסופו של דבר הוא מפיק תועלת ממישהו אחר החבר באותה רשת, והקהילה בכללותה הופכת למקום טוב יותר לחיות בו. במילים אחרות: "אני מלמדת את יוני אנגלית, יוני עוזר לגיא לעבור דירה, גיא עושה קניות בשביל שירלי שקשה לה לצאת מהבית, שירלי סורגת סוודר לליאורה, ליאורה אולי תעזור לי יום אחד... וכל הקהילה יוצאת נשכרת מכך". יוזמה נוספת, תל אביבית הפעם, החלה כמאמץ לרתום הון חברתי )כמו קשרים, חשיבה משותפת ועזרה הדדית( כדי לסייע למשתתפים למצוא תעסוקה משמעותית. למעשה, היו כמה וכמה יוזמות מבוססות הון חברתי שכאלה בשנים האחרונות. קהילות אחדות מבוססות על גיאוגרפיה, אחרות על שיתוף בנסיבות החיים או על ערכים משותפים.
יש הטוענים, שארגוני מתנדבים הן חממות חשובות להתנהגות מוסרית ומגרש אימונים לאזרחות טובה.על פי דעה זו, התנדבות רבה יותר תוביל לחברה שהתנהגותה נאה יותר, אדיבה ורגועה יותר ואף מוסרית יותר. מכאן נובע טיעון "רחב" יותר לטובת שילוב מתנדבים בארגונים: לא רק כדי למלא את צורכי הארגון או לעזור ללקוחות, אלא משום שהפרטים שיהיו מעורבים, והחברה כולה, ישתפרו הודות לכך.

עבור לתוכן העמוד