מדוע אנשים מתנדבים?


"מה מריץ אותה?" את זה רוצים לדעת נציגי ארגונים בכל מקום. "איך אפשר לשכפל אותה?" הם
שואלים. ובאמת, למה היא עושה את זה? מה גורם לאנשים מסוימים להתחייב למעורבות בארגון אחד או יותר,להעמיס על שכמם תפקיד שאינו מתוגמל בשכר, לפעמים תפקיד קשה, להקדיש מזמנם וממרצם היקרים כדי לעזור למישהו שאולי אינם מכירים? מה גורם להם לפעול למען הקהילה שבה הם חיים, למען בית הספר השכונתי או למען כל נושא אחר, איכות הסביבה, למשל? מה גורם לאותם אנשים לתת מזמנם ומכישרונותיהם או להיענות בחיוב לבקשת עזרה המופנית אליהם, כשהעניין אינו נוגע להם ישירות? מה גורם להם להמשיך להתנדב - במשך חודשים, אפילו שנים? מה גורם לאחרים שלא להרים את הכפפה, שלא להיענות לבקשות לעזרה? ואולי השאלה החשובה מכול:כיצד אנחנו יכולים להשפיע על התהליך הזה? אנו צוברים יותר ויותר ידע על מתנדבים. ידוע שישנן תפיסות אחדות המשותפות לרבים מהמתנדבים 3.מתנדבים נוטים להכיר בכוחם האישי - הם מאמינים שהם יכולים לעשות מעשה כדי לשפר את רווחתם של אחרים. הם נוטים להאמין שעמותות פועלות ביושר וממלאות תפקיד חיוני בחברה. מתנדבים נוטים להיות מחוברים מאוד לקהילותיהם ורוצים להפוך אותן למקום טוב יותר.ידוע לנו שנמצא קשר בין אמונה דתית חזקה ו/או חברות בקהילה דתית לבין רמת הפעילות ההתנדבותית,הן בציבור היהודי בישראל )במיוחד בקרב החרדים והדתיים( והן בארצות הברית.4 כמוכן, ידוע שבחברות רבות הנטייה למעורבות חברתית והמגמה לראות התנדבות באור חיובי מתגברות במקביל לעלייה ברמות ההשכלה וההכנסה. ואולם, כל זה עדיין אינו מסביר לנו מדוע אנשים מתנדבים.
בעבר,האמינו שבני-אדם שמתנדבים עושים זאת מסיבות אלטרואיסטיות לגמרי: האמינו שיש להם ערכים "טובים", שאכפת להם מאוד מאחיהם בני האדם וממצב העולם, שהם מלאכים, שהם אידיאליסטים,שהם צדיקים. היום אנו יודעים שאמנם דברים אלה נכונים, בחלקם, לגבי אחדים מן המתנדבים,אך לא די באלטרואיזם )זולתנות( כדי להסביר מדוע מישהו מתחיל להתנדב או מדוע הוא ממשיך בכך לאורך זמן. ובכן, מה כן מסביר זאת? חוקרי מדעי החברה החלו לבחון לעומק את השאלה מה מניע בני-אדם להתנדב, משום שלדעתם הבנה טובה יותר של המוטיבציה תאפשר לנו"לחזות את ההתנהגות האנושית בנסיבות מסוימות ולתכנן תנאים שישפיעו על התנהגות זו."5 ואכן,נערכו מחקרים רבים ופותחו תיאוריות רבות שעניינם המוטיבציה להתנדב, אך רוב המומחים מסכימים כיום כי מתנדבים פועלים, במודע או שלא במודע, מתוך שילוב של מניעים זולתניים )לטובת"האחר" או החברה( וגם אנוכיים )לרכוש ידידים, ללמוד מיומנויות חדשות, להרגיש טוב עם עצמם(וכי מתנדבים מבקשים ואף מפיקים תועלות מפעילותם. אלו בעצם חדשות נהדרות לאלה מאיתנו המבקשים לשתף מתנדבים בעבודתנו, משום שאילו הייתה ההתנדבות מבוססת על אלטרואיזם בלבד, לא היה ביכולתנו לעשות הרבה כדי להשפיע על התהליך.אך אם נחשוב על מתנדבים כבני-אדם עם צרכים שאנו יכולים לספק ומטרות שאנו יכולים לסייע להם לממש, אנשים שגמולים לא כספיים הם בעלי משמעות רבה עבורם, הרי נראה שאנו יכולים לעשות רבות להגדלת המשיכה שבהתנדבות ולשיפור הסיכויים לחוויית התנדבות מוצלחת. כדי להבין יותר מהן הסיבות שאנשים מתנדבים וללמוד כיצד הידע הזה עשוי לסייע לנו לשפר את עבודת נועם מתנדבים, נבחן כמה תיאוריות ונקודות מבט שונות על מניעיהם והשתתפותם של המתנדבים.

עבור לתוכן העמוד