בני אדם בריאים וקהילות בריאות

נאמר שהרגשת החיבור והחוללות העצמית שמטפחת מעורבות התנדבותית מעודדות את הבריאות
האישית ואת הבריאות הקהילתית כאחד. פסיכולוגים מאמינים שהתנדבות מחזקת את תחושת
השליטה של אנשים, את האמונה שהם יכולים להשפיע על הסביבה שבה הם חיים, והיא קשורה
לתחושתסיפוק ושביעות רצון המשפרת את הבריאות. רוברט פטנאם ,(Putnam) מאוניברסיטת
הארוורד,שחקר את הקיטוּן בחברוּת בארגונים בארצות הברית בספרו Alone Bowling)2000) (לשחק כדורת לבד), קובע כי המצב המנבא בצורה הטובה ביותר שיעורי פשיעה נמוכים בשכונה הוא כאשרהשכנים מכירים זה את זה בשמם הפרטי. מאמרים אין-ספור מצביעים על התרומה לבריאות שבעשיית משהו "לאחר" או "לכלל", בהשארת חותמנו, בחיבור לאחרים בדרכים בעלות משמעות.כפי שמתברר, חברות פעילה בארגונים והתנדבות מועילות גם ליחיד וגם לקהילה. הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחזק את הקשר בין התנדבות לאושר פנימי ולסיפוק, לפיו; "אנשים שעוסקים בפעילות התנדבותית מתאפיינים במידת שביעות רצון רבה יותר בתחומי חיים שונים,בהשוואה לאלו שאינם שעוסקים בפעילות התנדבותית". מכיוון שחלק מן הצורות המסורתיות של חברות בארגונים - בתי כנסת, מסגדים וכנסיות; מפלגות והפעילויות הנלוות אליהן; תנועות נוער; שכונות שהן כמו משפחות; איגודים מקצועיים - דעכו במידתמה, או חדלו לתפוס מקום בולט בחברה של ימינו, ייתכן שעמותות, המחברות אזרחים סביב בעיה,סדר יום, אידיאולוגיה או גיאוגרפיה המשותפים להם, נמצאות כיום במקום מתאים לספק אפיקים נחוצים ל"חיבור של הקהילה".
עבור לתוכן העמוד