מה זה נותן לי?

בעולם שבו מגוון רב של אפשרויות ודרישות מתחרה על זמנם ותשומת לבם של אנשים, ארגונים
אינם יכולים עוד לסמוך שמתנדבים יגלו היענות רק כיוון ש"אנו זקוקים להם" או משום "שאין להם
שום דבר אחר לעשות". המתנדבים הפוטנציאליים של היום מצפים לחוויות משמעותיות ולניצול
זמנם בדרך אפקטיבית. הם מצפים לקבל "ערך תשואה"3 על תרומתם; הם רוצים לדעת שהם
משיגיםמשהו ושהצרכים שלהם עצמם - בפיתוח מקצועי וביצירת רשת קשרים מקצועיים או
חברתיים-יקבלו מענה. בעולם הנוכחי איננו יכולים עוד לדבר רק על מה שמתנדבים יכולים לעשות
בשביל הארגונים שלנו, אלא על מה שארגונים יכולים לעשות בשביל המתנדבים.

עבור לתוכן העמוד