על המדריך: למה מדריך ואיך נעזרים בו?
"למה לנו לחיות, אם לא כדי להשתדל למען מטרות נעלות ולהפוך את עולמנו המסוכסך למקום טוב יותר בעבור אלה שיחיו בו אחרי לכתנו?"
וינסטון צ'רצ'יל

המדריך עידוד מעורבות והתנדבות אזרחית הוא צעד ראשון של יוזמה רב ארגונית לפתח את "תורת ההתנדבות "של ישראל. מטרתו של המדריך לספק כלים תיאורטיים ומעשיים ליזמים חברתיים,חברי הנהלה ואנשי צוות בישראל המעוניינים לגייס אנשים לשיפור החברה שבה הם חיים. רוב החומרים שנכתבו עד כה בנושא ההתנדבות אינם בשפה העברית וחלקם אינם מתאימים למציאות הישראלית.מדריך זה הוא ניסיון לשלב את מיטב הידע הכתוב שהצטבר בנושא ההתנדבות בשפה האנגלית עם הידע המעשי שנאסף בעבודה בשטח עם ארגוני החברה האזרחית בישראל. עיקרו של המדריך עוסק בשאלות למה וכיצד. למה ארגונים צריכים מתנדבים? למה אנשים מוכנים להתנדב?כיצד ניתן לערב מתנדבים בארגונים בצורה אפקטיבית? כיצד ניתן לפתח תפקידים מתאימים וראויים עבורם? כיצד מגייסים מתנדבים? הנחת יסוד במדריך זה היא שהבעיה העיקרית שארגונים נתקלים בה אינה מחסור באנשים המוכנים להתנדב, אלא הקושי של ארגונים ליצור או להגדיר פעילות משמעותית, במסגרת זמן אפשרית, עבור מתנדבים, ליידע את הקהל המתאים על אפשרויות אלו וליצור מערכות תמיכה עבורם. סוגיות אחרות, שבהן עוסק המדריך, הן האסטרטגיות

להעלאת המודעות להתנדבות וההגדרה מיהו קהל היעד ההתנדבותי עבור כל ארגון. מדריך זה נועד לסייע לארגונים לקבוע מהי עבודה ראויה למתנדבים, לגייס ולמיין את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים וליצור להם מערכות תמיכה.

הפרק הראשון במדריך זה עוסק בשאלה "למה אנשים מתנדבים"? מה הם מחפשים בהתנדבות? איך אפשר ליצור מצב שמתנדבים יחושו סיפוק בפעולת ההתנדבות? מטרתו של הפרק השני היא לסייע לקוראים לתכנן מעורבות של מתנדבים. כלומר, לספק להם כלים לקבוע מדוע הארגון שלהם רוצה מתנדבים, מהו הצורך שלשמו הם מגויסים? אילו משאבים דרושים כדי לתמוך בהם וכיצד ניתן להגדיר תפקידים שיהלמו את יכולותיהם, כוונותיהם וכישוריהם של המתנדבים? הפרק השלישי מתייחס לגיוס מתנדבים . הפרק הרביעי עוסק במיון מתנדבים ובשיבוצם, כלומר, כיצד נבחר את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים עבורם? הפרק החמישי עוסק בתהליך קבלתם וקליטתם של המתנדבים בארגון ובהכנתם לעבודה ההתנדבותית. הפרק השישי מתמקד בניהול המתנדבים לאחר שהשתלבו בארגון: כיצד להנחות אותם, לפקח עליהם, לתמוך בהם ולתגמל אותם? הפרק השביעי עוסק בסוגיות מיוחדות בליווי של מתנדבים, למשל, שחיקה, עידוד והתמודדות במצבים בעייתיים. הפרק השמיני בוחן את ההקשר הארגוני שבו מתרחשת ההתנדבות ומתייחס לסוגיה שליחסי מתנדבים-עובדים בשכר. הפרק התשיעי עוסק בסוגיות המשפטיות הקשורות להתנדבות, ביניהן ביטוח, פיצוי וניהול סיכונים. המדריך נכתב ונבנה כך שיהיה ידידותי לקורא; הוא מבוסס על מקרים לדוגמה מהמציאות הישראלית וכול טפסים וחומרים אחרים אותם ניתן להוריד מאתר האינטרנט .www.shatil.nif.org.il הקורא יכול לקרוא את כל המדריך או להתייחס רק לנושא מסוים. כל קורא ימצא בוודאי חלקים שהם

יותר רלוונטיים לעבודתו, ובמקרים מסוימים יצטרך להתאים את הנאמר לגודל הקבוצה או הארגון שבמסגרתם הוא פועל, לשלב ההתפתחות או לתרבות הארגונית שלהם. אנו רואים במדריך גם "טיוטה" ראשונית להתחלת דיאלוג בנושא ההתנדבות בישראל. תחום ההתנדבות מתפתח בארץ עכשיו יותר מתמיד. הדברים התפתחו והשתנו בתדירות מפליאה בזמן שנכתב המדריך - והערותיכם )כמו למשל מקרים לדוגמה, עדכונים על אירועים, תכניות או תופעות

חדשות(חשובות לתחום המתפתח ולמהדורות הבאות. את ההערות וההמלצות ניתן לשלוח אל ברנדה נידל-שמעוני, דרך "שתיל", בכתובת: .shatil@shatil.nif.org.il אפשר להתנדב בצורות שונות ובאפיקים שונים. מדריך זה מתמקד בזירת ההתנדבות הפורמלית או המאורגנת,בעיקר באמצעות עמותות. המדריך רלוונטי לארגונים ולגופים המבקשים לעבוד בצורה טובה יותר עם מתנדבים שכבר פועלים בארגון, לארגונים המבקשים להתחיל לעבוד עם מתנדבים אולארגונים המחפשים מתנדבים נוספים. המדריך עשוי להביא תועלת גם לעוסקים במפעלים שמבוססים כולם על מתנדבים, לקבוצות קטנות בהתחלת הדרך ולארגונים גדולים ומבוססים יותר. אין הכוונה של המדריך להמליץ על "ביורוקרטיות יתר" של מעורבות ופעילות התנדבותית. אכן יש התייחסות לטפסים, להסכמים ולמאפיינים, אבל על הקורא להבין את עיקרי הדברים, ואז להתאים את הפעילות למציאות של ארגונו . המרכיבים של ההתנדבות - הצורך להערכת צרכים, הגדרת תפקידים, הגדרת אוכלוסיית יעד וגיוסה, מיון, מתן אוריינטציה, הכשרה, הדרכה ותגמול -הכול הכרחי. ה"איך" תלוי בהרבה גורמים (גודל, גיל, נושא, תרבות הארגון, למשל), אבל ה"מה" לא משתנה. דומה שאין בנמצא מדריך או ספר הכולל את מאות המאמרים, הספרים, המחקרים ואתרי האינטרנט המוקדשים לנושא ההתנדבות. לקורא המבקש לדעת יותר, מצורפת בסוף המדריך רשימת מקורות נוספים.

 

עבור לתוכן העמוד