תוכן עניינים חלק ב'

פרק 4: מיון – המתנדב הנכון לתפקיד הנכון

א.      מדוע למיין מתנדבים?

ב.       מיון מתנדבים – למה הכוונה?

ג.        מיון לעומת שיבוץ

ד.       מהו שידוך "טוב"?

ה.      מי צריך למיין?

ו.        איך ממינים מתנדבים?

ז.        על המילה "לא"

ח.      כשהתשובה היא "כן"

ט.      מילה אחרונה על סיכונים

י.        סיכום

יא.    נספחים

82

82

83

84

85

87

88

96

97

97

98

100

פרק 5: הכנת המתנדבים להשתתפות בחיי הארגון

א.      אוריינטציה

ב.       הכשרה

ג.        העשרה

ד.       סיכום

110

111

115

126

126

פרק 6: מנהיגות וניהול של מתנדבים

א.      מהי הנהגה של מתנדבים?

ב.       מרכיבים בהנהגת מתנדבים

ג.        תכונות רצויות למנהיג מתנדבים

ד.       סיכום

128

130

131

148

150

פרק 7: שמירה ופרידה – סוגיות נבחרות בניהול מתנדבים

א.      מצבים בעיתיים ומתנדבים בעיתיים

ב.       צעדי מנע

ג.        לפני שמבקשים ממישהו לעזוב את הארגון

ד.       פיטורין

ה.      מניעת עזיבה של מתנדבים

ו.        סיכום

152

152

153

154

155

157

163

פרק 8: מבנה ואיוש של פרויקטים התנדבותיים:

המסגרת הארגונית

א.      מסגרות ארגוניות המתאימות למעורבות של מתנדבים

ב.       מתנדבים בתוך ההקשר הארגוני

ג.        איוש מערך המתנדבים

ד.       הבטחת מנהיגות עתידית

ה.      היחסים בין עובדים בשכר לבין מתנדבים

ו.        סיכום

165

 

166

167

168

171

171

180

פרק 9: סוגיות חוקיות בעבודה עם מתנדבים

א.      ניהול סיכונים

ב.       ביטוח למתנדבים

ג.        יחסי עובד-מעביד

ד.       מיסוי

ה.      סיכום

181

181

185

187

188

188

מקורות

א.      רשימת מקורות נוספים בעברית בנושא התנדבות

ב.       מקורות נוספים למידע על התנדבות

190

194

196

על הארגונים השותפים בספר זה

199

 

עבור לתוכן העמוד