דבר יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות
אדם נותן משלו, ממרצו, מרוחו, מיוזמתו לרעהו. כמה טוב ונתינה וחסד וערבות הדדית מקופלים במעשה ההתנדבות הנאצל של האדם לחברו
הגדל

מעשה ההתנדבות הוא מעשה אצילי.
אדם נותן משלו, ממרצו, מרוחו, מיוזמתו לרעהו. כמה טוב ונתינה וחסד וערבות הדדית מקופלים במעשה ההתנדבות הנאצל של האדם לחברו.

חז"ל הבחינו בין גמילות החסדים לבין הצדקה בשלשה אלו: שצדקה לחיים וגמילות החסדים לחיים ולמתים, שצדקה בממונו וגמילות חסדים בגופו ובממונו, ושצדקה לעניים וגמילות חסדים הן לעניים והן לעשירים. כן קבעו כי "גדול הנותן בגופו מהנותן בממונו" ללמדנו כי מי שנותן לזולתו משל עצמו הוא נותן, מנשמתו, מרוחו, מאופיו, ממרצו ונתינה זו אם נותנה בסבר פנים יפות, עם מילה טובה חיוך וברכה, כאילו נתן לחברו את כל המתנות שבעולם.


הרצל ב-1897 הבהיר את האור הגנוז במעשה החסד ההתנדבות והנתינה לזולת: "מתחילה נר אחד, עדיין אפלוליות מסביב והאור הבודד נראה עדיין עצוב. אח"כ הוא מוצא לו רע, עוד אחד, עוד רבים. החשיכה מוכרחה לסגת. אצל הצעירים העניים עולה האור לראשונה, אח"כ מצטרפים האחרים, האוהבים את הצדק, את האמת, את החופש, את הקידמה, את האנושיות, את היופי. שעה שכל האורות דולקים אתה עומד משתאה ושמח אל מול המעשה שנעשה ושום שום תפקיד אינו נותן אושר יותר מתפקידו של שמש האור."

כמה תקווה ואמונה בכוחו של  ה' ואדם לחולל את השינוי לטובה בעולמינו באמצעות הנתינה והמעשה הטוב וההארה לזולת והאור הולך וגדל הולך וגובר והטוב זורם ומחלחל לכל פינה ולכל מקום.


56 שנים אח"כ ב-1953, דוד בן גוריון מתווה את דמותה האידאית של מדינת ישראל בעיני רוחו ובונה קווים לדמותה: "...אילו נדרשתי למצות את כל מהותה של ההיסטוריה היהודית במילים אחדות הייתי אומר 3 מילים "איכות מול כמות". תמיד בכל הדורות מימי יהושוע בן נון ועד מלחמות צה"ל עמדנו מעטים מול רבים, גם אם נצליח ואני מאמין כי נצליח להעלות עוד מליוני יהודים, נהיה מעטים מול רבים ורק אם נהיה נאמנים לייעוד ההיסטוריה היהודית ונאמנים לחזונה, נעמוד בסגולותיו המוסריות והאינטלקטואליות.
אין העם היהודי הקטן והמופלא הזה, נופל מהגדולות שבאומות וחינוכו צריך לטפח ולהגביר סגולות אלו עד שיא יכולתן.
רק בכוחן נעמוד בעולם של תחרות שנאה ועושק ובכוחן לא יבצר מאיתנו להראות דרך חדשה לעולם, דרך של שלום וצדק וחירות ואחווה אנושית.
לא ע"י הטפה והסברה אלא ע"י היותינו מופת בחיינו, במשטרינו, בהליכותינו. כי שומה על מדינת ישראל להיות מדינה למופת"...


אתם המתנדבים בחייכם, בצניעותכם, בנתינתכם ובמידותיכם, רוקמים עור ובשר ורוח חיים בחזון הזה של דוד בן גוריון, באמונה ובתקווה בכוחו של העם בישראל לחולל את השינוי באמצעות ערבות ההדדית ואחווה בין אדם לרעהו, בבחינת "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

מדמה אני אתכם לאבן הנזרקת למים ובנפילתה יוצרת מעגלים רבים, אדוות רבות, כטבעות הנתונות זו מסביב לזו, מעגלים של צדק וחסד של אחווה ונתינה, של עזרה ותמיכה לקשיש ולטף, לעולה החדש ולאזרח הותיק, בישראל ובין ישראל לתפוצות, בכל תחומי החיים השונים. ברפואה, במשפט, בדיור, בחינוך, במלבוש ובמזון הכל שזורים זה בזה, בתרומה ונתינה במשפט ובצדקה.

האור כמו בחזונו של הרצל הולך וגדל, הולך ומתגבר ומעשי הטובה מרוממים את החברה ורבים נרתמים לעשייה ולהתנדבות. ונר מדליק נר ואורו של המדליק אינו מתמעט אלא האור המשותף גובר והולך וממלא את הארץ כולה.
ראויים לשינון אף דבריו הקולעים  ושובי הלב והעין של הפרופסור  אסא כשר:
"אדם עושה את שליחותו. אין אדם יוצא ידי שליחותו במחשבות נאות בלבד כי אם במעשים נאים. לא בכוונות טובות כי אם במעשים טובים. ולא פעם ביובל אלא פעם אחר פעם, כל ימי היותו.
אדם עושה את שליחותו כאשר היא נעשית עלילת חייו."

שליחותינו כמתנדבים נמשכת יום יום ושעה שעה, בהגברת הטוב בחברה הישראלית, בנימוס, בנתינה, במידות באחווה אנושית ובערבות הדדית ואין אנו פטורים מנשיאה בנטל הנעים והמורכב ואין מי שיחליף המתנדבים בשליחותם הייחודית והמיוחדת. רבי עקיבא דרש את הפסוק ואהבת לרעך כמוך  כטומן בחובו את ליבת המצוות. פסוק זה ניתן לקרוא גם "ואהבת לרעך, כמוך אני ה" –דהיינו שאדם אוהב את רעהו מוסיף הקב"ה מאהבתו לאהבתם והולך וגדל כל העולם עימם. תשאירו חותם של טוב ואחווה ואהבה ונתינה בעולם ע"מ להפכו למקום טוב יותר לנו ולדורות הבאים אחרינו.

                                                                 ברוכים תהיו על עשייתכם הנפלאה.
                                                                               
 
                                                                              בהערכה עצומה,

                                                                                 יורם סגי-זקס
                                                              יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד