נוער: קבוצת המתנדבים מבית הספר המקיף הדתי בראש-העין
על פעילותם למען ילדים יוצאי משפחות הרוסות, משפחות חד-הוריות ומשפחות רב-בעייתיותעבור לתוכן העמוד