אות הנשיא תשע"ב - 2012

הנדון: מועמדות ל"אות הנשיא למתנדב" תשע"ב - 2012

"אות הנשיא למתנדב" מוענק ע"י נשיא המדינה מדי שנה למתנדבים, למוסדות וארגונים אשר מתקיימת בהם פעילות התנדבותית של מבוגרים ו/או של נוער אשר תורמת תרומה מיוחדת לטובת המדינה והחברה בישראל.

האות מבטא את שאיפתו של נשיא המדינה לטפח ערכים של מעורבות חברתית, נתינה למען הזולת, אחריות הדדית ואהבת האדם והארץ בקרב תושבי ישראל.

כל אזרח או תושב קבוע, וכן כל מפעל, מוסד או ארגון שלא קיבל בעבר את "אות הנשיא למתנדב" יכול להיות מועמד לקבלת האות. הרחבה או שינוי של תחומי הפעילות לא יהוו עילה להענקת האות פעם נוספת.

לא ניתן להגיש מועמדות לגבי מי שלא עסקו בפועל בהתנדבות באותה שנה, או אינם בחיים. כל מועמד אשר לא זכה באות, יוכל להגיש שוב מועמדות בכל שנה.

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך, עפ"י ההנחיות הנ"ל, בהתאם להגדרות המצורפות ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך, כפי שמתפרסם בכלי התקשורת.

שאלות, הבהרות וטפסים יש להפנות אל:

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת.ד. 19151 תל אביב 61191, טלפון: 03-5608888, פקס: 03-5606670

קישור להורדת קובץ השאלון ניתן למצוא בתחתית העמוד

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום ראשון י"ז באדר תשע"ב, 11 במרץ 2012

עבור לתוכן העמוד