"מגן שר הבריאות" למתנדבים מצטיינים לשנת 2017 - תשע"ז

23/11/2016
"מגן שר הבריאות" למתנדבים מצטיינים לשנת  2017 - תשע"ז (הגדל)


שלום רב,


             הנדון: מועמדות ל"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות  לשנת תשע"ז - 2017


"מגן שר הבריאות" למתנדבים/ות מצטיינים/ות נועד להעלות על נס מעשי התנדבות של יחיד/ה או קבוצה, מבוגרים ובני נוער, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם, יש כדי לשמש אות ומופת לרבים.

 

"מגן שר הבריאות"  יוענק למתנדבים/ות, יחידים, קבוצות, ארגונים ובני נוער אשר בפעילותם יוצאת דופן תרמו תרומה מיוחדת  בכל תחומי הבריאות. על המועמד/ת להיות אזרח/ית המדינה או תושב/ת קבע.

  משך זמן מינימלי להתנדבות : 

   נוער (עד גיל 25) - מי שפעלו ברצף לפחות 18 חודשים
   בוגרים (מגיל 25 מעלה) – מי שפעלו ברצף לפחות 3 שנים
   קבוצות וארגונים – מי שפעלו ברצף לפחות 3 שנים

 

המלצה על מועמדות תוגש על גבי שאלון למועמד המצורף בזה.

להמלצה יש  לצרף את תאור הפעילות והנמקות תוך התייחסות להנחיות בגוף השאלון.


אין צורך לצרף תעודות, מכתבים, תמונות וכל חומר אחר על המועמד/ת.

להמלצה על עמותה ו/או על מתנדב המכהן בתפקיד יו"ר,  גזבר או מנהל ארגון יש לצרף אישור ניהול תקין עדכני.
להמלצה על מתנדב בתפקיד ניהולי/מקצועי בארגון יש לצרף הצהרה כי המועמד אינו מקבל כל תשלום משום גורם
עבור פעילותו.


את המועמדות, שאלון למועמד, תיאור הפעילות וההנמקות ניתן
 להעביר: במייל  Avraham@ivolunteer.org.il
או בדואר למועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת.ד.62275 תל אביב 61621
ההמלצות והחומר המצורף לא יוחזרו.

 

שאלות, הבהרות ושאלונים  להגשת מועמדות ניתן לקבל:
במועצה הלאומית להתנדבות בישראל בטלפון:5608888- 03 
בפורטל ההתנדבות בישראל www.ivolunteer.org.il
באתר האינטרנט של משרד הבריאות בכתובת www.health.gov.il

     הודעות על הזכייה במגן תימסרנה אך ורק לזוכים במגן ולממליצים.
     המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 5.1.2017

                                  בהצלחה,

 

            ענת לייכטר- מנהלת                                                                                     מתי וייל 
     תחום ההתנדבות משרד הבריאות                                                     המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

       

עבור לתוכן העמוד