שירות לאומי – מידע כללי למתנדבים
המידע בנושא שירות לאומי נועד לאפשר למתנדבים הפטורים משירות צבאי מטעמי דת, מצפון, ובריאות לשרת את המדינה בהתנדבות בתחומי הרווחה, בריאות, חינוך, קליטת עלייה וחברה ושירות אשר יש בו תועלת לאומית או ציבורית.

 

המידע בנושא שירות לאומי נועד לאפשר למתנדבים הפטורים משירות צבאי מטעמי דת, מצפון, ובריאות לשרת את המדינה בהתנדבות בתחומי הרווחה, בריאות, חינוך, קליטת עלייה וחברה ושירות אשר יש בו תועלת לאומית או ציבורית.

שירות על פי חוק, יקנה למתנדבים זכויות הניתנות על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, זכויות במוסד לביטוח לאומי וזכויות נוספות במס הכנסה, משרד השיכון.

מיהו מתנדב בשירות לאומי

מתנדבים בשירות לאומי הם מי שקיבלו דחייה או פטור מטעמי בריאות או מצפון מחובת שירות ביטחון ומשרתים בהתנדבות שלא בשכר, בשירות לאומי והתקיימו בהם כל אלה:

  • הופנו לשירות לאומי על ידי עמותה מוכרת.
  • התחייבו לשרת לתקופה של 12 חודשים לפחות ובתקופה זו אינם עובדים ואינם עובדים עצמאית.
  • התחייבו לעסוק בשירות לאומי לפחות 40 שעות בשבוע. (זולת אם אישר המפעיל מספר שעות קטן שלא יפחת מ-30 שעות שבועיות באישור האחראי).

באילו תחומים ניתן לשרת

השירות הוא בתחומי רווחה, קליטת עלייה, בתי חולים, קופות חולים, טיפול בנוער, בתי משפט, במשפחה ובקשיש, ביטחון פנים, חינוך, חינוך מיוחד. עמותות, מלכ"רים ושירות אחר שיש בו תועלת לאומית או ציבורית.

 הטיפול בנושא השירות הלאומי נמצא תחת פיקוחו של האגף לתפקידים מיוחדים במשרד הרווחה.

לפניות ובירורים:
מלכיאל דהן מנהל היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי
רח' יד חרוצים 10 ירושלים 93420
טלפון: 02-6708355 פקס: 02-6703612
דוא"ל : malcield@molsa.gov.il

 

המידע נמסר בידי אתר משרד הרווחה
עבור לתוכן העמוד