רמת גן
היחידה להתנדבות ברמת-גן, מפעילה במישרין ובעקיפין אלפי מתנדבים הפועלים (במסגרת ארגונים וולונטריים וכפרטים שלא במסגרת ארגונים) לשיפור איכות החיים בעיר.
היחידה הינה יחידה דינמית עם נגיעה או מעורבות כמעט בכל תחומי החברה.
היחידה נותנת מענה לצרכים ספציפיים של אוכלוסיות היעד של האגף, צרכים שלא מקבלים מענה באמצעות המערכת המקצועית בתקופה של קיצוצים בתקציבי הרווחה.

טלפון: 03-6712128

פקס': 03-6712812

למעבר לאתר האינטרנט של יחידת ההתנדבות בעיריית רמת גן לחצו כאן

 

עבור לתוכן העמוד