דוחות כספיים במוסדות ללא כוונת רווח-עקרונות וסוגיות נבחרות

יום עיון בנושא -

דוחות כספיים במוסדות ללא כוונת רווח-עקרונות וסוגיות נבחרות

 

יום רביעי 26 במאי 2010    בין השעות 09:00 – 12:45

 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

רחוב החשמל 18, תל-אביב

 

מבוא                                       כללי עריכת הדוחות הכספיים בארגוני מתנדבים שהם מלכ"רים זהים ,בחלקם, לכללים החלים על ארגונים אחרים (חברות עסקיות,שותפויות) ובחלקם הינם יחודיים למלכ"רים. מאחר וחובת עריכת הדוחות הכספיים מוטלת על הועד המנהל וחובת מתן ההמלצות ביחס לדוח הכספי מוטלת על ועדת הביקורת, נדרשת הבנת מטרות הדיווח הכספי וכללי ההצגה והגילוי.

 

קהל היעד:                           חברי ועד מנהל שמתוקף תפקידם נצרכים לאשר דוחות כספיים של האירגון-חברי ועדת כספים- חברי הנהלה-מנהלי חשבונות- מנהלי כספים – גזברים וכל הרוצה לקבל ידע ומושגים בנושא דוחות כספיים.

 

מטרת יום העיון                   הבנת מטרות הדיווח הכספי במלכ"רים, כללי הדיווח היחודיים להם וכללי הדיווח הכלליים המחייבים גם מוסדות ללא כוונת רווח. נקדיש תשומת לב גם להבנת הקשר של הדוחות הכספיים עם מסמכים נוספים (דוח תקציב, דוח מילולי,בקשת תמיכה מהמדינה) .

 

  נושאי יום העיון                הרקע החוקי – דרישות חוק העמותות

                                            סקירה על השינויים החשבונאיים בג"ד 69 ותקן 5.

מטרת הדיווח הכספי של מלכ"רים

כללי דיווח כספי למלכ"ר

מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר

בסיס ההכרה בהכנסה (בסיס צבירה לעומת בסיס מזומן)

סוגיות דומות במלכ"ר ובגופים אחרים

סוגיות אופייניות למלכ"ר בלבד

שאלות ותשובות

 

המרצה                                  עידו כנען רו"ח- CIA

 

עלות:                                     110 ₪ למשתתף

 

פרטים נוספים:                   יורם מנור- מנהל הדרכה (מתנדב) במועצה להתנדבות -03-5608888 

                                   

הרשמה                         העברת טופס ההרשמה המצורף .

 


תאריך 26/05/2010
מיקום רח' החשמל 18, תל אביב
עבור לתוכן העמוד