עקרונות הדו"חות הכספיים במוסדות ללא כוונת רווח למתנדבים בתפקידי ניהול

 

מבוא:
עריכת הדוחות הכספיים בארגוני מתנדבים שהם מלכ"רים עברה מהפך משמעותי אשר החל במרץ 1997 בגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל והמשיך בדצמבר 1999 בתקן ישראלי מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
כללי עריכת הדוחות הכספיים זהים ,בחלקם, לכללים החלים על ארגונים אחרים (חברות עסקיות,שותפויות) ובחלקם הינם יחודיים למלכ"רים. מאחר וחובת עריכת הדוחות הכספיים מוטלת על הועד המנהל וחובת מתן ההמלצות ביחס לדוח הכספי מוטלת על ועדת הביקורת, נדרשת הבנת מטרות הדיווח הכספי וכללי ההצגה והגילוי.

קהל היעד:
חברי ועד מנהל שמתוקף תפקידם נצרכים לאישור  דוחות כספיים של הארגון – חברי ועדת כספים – חברי הנהלה – מנהלי חשבונות- מנהלי כספים – גזברים וכל מי שרוצה וצריך לקבל ידע ומושגים בנושא  דוחות כספיים.

מטרת ההשתלמות:
הבנת מטרות הדיווח הכספי במלכ"רים, כללי הדיווח היחודיים להם וכללי הדיווח הכלליים המחייבים גם מוסדות ללא כוונת רווח. נקדיש תשומת לב גם להבנת הקשר של הדוחות הכספיים עם מסמכים נוספים (דוח תקציב, דוח מילולי,בקשת תמיכה מהמדינה) וכן (ככל שהזמן יאפשר) נלמד יסודות בסיסיים בניתוח דוחות כספיים של מלכ"רים.

תכנית הלימודים:
• מטרת הדיווח הכספי של מלכ"רים
• כללי דיווח כספי למלכ"ר
• סיווג הנכסים נטו
• מבנה הדוחות הכספיים של המלכ"ר
• בסיס ההכרה בהכנסה (בסיס צבירה לעומת בסיס מזומן)
• כללי חשבונאות מקובלים החלים על מלכ"רים:
דוחות מאוחדים,רכוש קבוע,מלאי,רישום הכנסות והוצאות,צדדים קשורים
• סוגיות אופייניות למלכ"ר בלבד:
הצגת נכסים ושירותים המתקבלים על ידי המלכ"ר  ללא תמורה,תקציב,מיסים,מסמכים נלוים לדוח הכספי,הגבלת הוצאות הנהלה וכלליות, הקבלה פנימית מול הקבלה חיצונית
• קריאת דוח כספי לדוגמא וניתוח הדוח

המרצה: עידו כנען ,רו"ח,CIA

תעריף:  50 ₪

פרטים נוספים: יורם מנור - מנהל הדרכות, המועצה הלאומית טלפון 03-5608888 דוא"ל- ivolunteer@ivolunteer.org.il


תאריך 3/12/2008
מיקום המועצה הלאומית להתנדבות רחוב החשמל 18, תל אביב
עבור לתוכן העמוד