משולחן ארגוני התנדבות

דרושים/ות מתנדבים

לקבלת המשלחות בשדה התעופה : מקום - נתב"ג
לאיוש מוקד המידע לספורטאים והמבקרים :מקום – כפר המכבייה
צוות שטח – מעבר בין המגרשים ובתי המלון לצורך פיקוח ובקרה מקום - שטח
עבודה אדמיניסטרטיבית במטה המכבייה – מקום – כפר המכבייה
סדרנות בכפר הנוער - מקום – מכון וינגייט

קו"ח /פרטים אישיים (שם, טלפון, שפות, מקום מגורים)

ניתן לשלוח ל: volunteers@maccabi.org

פרטים נוספים בטלפון : 03-6715379
קרא עוד >>
אנו מתכבדים להזמינך להגיש מועמדות הרשות, אשר הנך עומד בראשה, לאות "הקהילה המתנדבת"
כביטוי להעצמת ההתנדבות והמעורבות החברתית ביישובך
להתנדבות ולנתינה, תרומה משמעותית ועמוקה בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילהקרא עוד >>
"ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם" ארבעים ושש שנים, משחרור ירושלים ונבואות נביאי ישראל אשר התנבאו בימים רחוקים,על ירושלים הבנויה באחרית הימים , קורמות עור וגידים לנגד עינינו: "כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר ה' צבאות הר הקודש:כה אמר ה' צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים: ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה:כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא"(זכריה ח ג-ו)קרא עוד >>

הזמנה

לאסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.
יום רביעי 29/05/2013 כ' בסיוון תשע"ג בין השעות 16:00 -19:00 , תתכנס האסיפה הכללית של המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, (ע.ר) באולם הישיבות של מד"א רח' יגאל אלון 60 תל אביב.קרא עוד >>
כשישראל תהיה בת 100, תוכנית קהילה מתנדבת תציין 36 שנים בכל 472 הרשויות המקומיות שלה יהיו, מועצות להתנדבות מקומיות שירכזו את 12 מליון המתנדבים(מתוכם כחצי מליון בשנת שירות), יחסית לאוכלוסיה של 24 מליון מתוכם עליה של 8 מליון יהודים מהתפוצות ,עם 50% התנדבות נשמע טוב למדי. לא יודע אם נזכור שהתחלנו עם פחות ממליון מתנדבים...קרא עוד >>
האירוע הקשה ביותר בתולדות המין האנושי, מלחמת העולם השניה בה נספו 55 מליון בני אדם התרחש בתקופתינו אנו כאשר את מחירה הגדול ביותר של המחמה ברצח עם שיטתי ומאורגן שכמותו לא היה בתולדות העמים, שילם העם היהודי אשר שישה מליון מבניו ובנותיו, מתוכם כמליון וחצי ילדים וילדות נרצחו ע"י הצוררים הנאצים ומשתפי הפעולה הרשעים שפעלו עימם.

קרא עוד >>
בערב חג הפסח שנהיה מסובין אל שולחן החירות , נזכור כי עצמאיים אנו בארצינו, לאחר אלפי שנים של גלות שעבוד ורדיפות , אנו באמת ברי מזל. אולם הדרך להיותינו בני חורין באמת עוברת במשעול החסד, בנתיבות הנתינה ובמעלה ההתנדבות!קרא עוד >>
יותר אולי מכל חג אחר מסמל חג הפורים את המהפך, את השינוי לטובה, מבירא עמיקתא, ממצב הנראה אבוד , לאגרא רמה, את התפנית לטובה בעלילה , ממש כשהכל נראה קשה וחשוך ונראה שאין תקווה , דווקא אז מתהפך המצב לטובה באופן מהיר ומיידי , כי תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר , או בלשונה של מגילת אסתר : "והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב"קרא עוד >>
אחת לשנה מעניק שר הבריאות אות הוקרה לארגונים ויחידים הפועלים בעם ישראל ומסיעים לנושאים הקשורים למערכת הבריאות בישראל.
"השנה, אולי יותר משנים קודמות, אנו נחשפים שוב לעבודת הקודש שעושים המתנדבים במערכת הבריאות. רק לפני מספר שבועות עמדה המדינה תחת אש ושוב אנו חוזים במחזות המרגשים של המתנדבים. ולכן אני מודה לאל, שזיכני פעם נוספת להעניק את מגן השר למתנדבים במערכת הבריאות."
ח"כ הרב יעקב ליצמןקרא עוד >>
2/01/2013
"גן העדן נמצא במקום בו פורחת ההתנדבות"
אנשים יוצאי דופן הפועלים למען הקהילה בהרבה אהבה ונתינה אין סופית. העובדה שבכל שנה הולכת וצומחת שדרת המתנדבים בעיר, מצביעה על חוסנה החברתי של העיר ותושביה. יואל לביא למתנדבים: "אתם זרוע נוספת, המסייעת לנו לתת שירות טוב יותר לתושבים"


קרא עוד >>
בטקס רב משתתפים במסגרת אירועי "חג החגים" באולם בית הגפן בחיפה, העניק רוטרי ישראל את "מגן הסובלנות" לשמעון גונן "האזרח שאיכפת לו".
ועדה לבחירת מקבלי המגנים, החליטה להעניק את המגן לשמעון גונן, כאות הוקרה על "פעילות לדוגמא להעמקת ההבנה הבינעדתית בעיר רמלה, על תרומה משמעותית להעצמת הסבלנות והסובלנות בין חלקי האוכלוסייה, וותיקים, עולים חדשים, יהודים וערבים, על הקמת, יצירת וגיבוש פורום מנהיגי ציבור לקירוב לבבות ועל הטמעת ערך ההתנדבות בקרב האזרחים, יהודים וערבים כאחד."קרא עוד >>
"עיטור האור" הוא אות המוענק מטעמה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל כהבעת הוקרה למצטיינים בעשייה לרווחת ניצולי השואה בישראל.

מטרת האות – הבעת הוקרה לפעילים ומתנדבים מצטיינים על תרומתם לשיפור איכות חייהם של ניצולי השואה בישראל, עידוד מתנדבים ופעילים נוספים לקידום העשייה בתחום והגברת המודעות הציבורית למצב הניצולים בישראל ולצרכיהם.
קרא עוד >>
המועצה הלאומית להתנדבות כינסה את ארגוני המתנדבים במטרה להביא לידי תמיכה בעצם האמירה " אתם לא לבד". המועצה ואירגוני המתנדבים התגייסו כגוף אחד למען מטרה נעלה זו. בכנס נעשה תיאום צרכים ומעניםקרא עוד >>
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל, קוראת לראשי ארגוני המתנדבים לפעול לסיוע לתושבי הדרום עקב מבצע צה"ל "עמוד ענן". ביום ב בשעה 12:30 במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ברחוב יגאל אלון 30 בת"א, מכללת ת"א , נתכנס, ארגוני המתנדבים ונחלק משימות לפעילות הנחוצה בדרוםקרא עוד >>
המשרד לאזרחים ותיקים מבקש להודיע כי על פי החלטת ממשלה בנושא הטיפול הממשלתי בניצולי השואה, המשרד לאזרחים ותיקים אמון על הפעלת מערך המתנדבים למען ניצולי השואהקרא עוד >>
יש רגעים בחיים שאתה כאדם או כאומה, צריך לעצור את כל שטף ההתרחשויות, את הנהר הזורם והמפכה של החיים, לעצור ולבחון את עצמך , בחשבון נפש אמיתי ונוקב, מעמיק ומביט נכוחה , לראות האם הדרך שלך מובילה אל היעד? האם הנתיב בו אתה צועד הוא הנתיב הנכון?

קרא עוד >>
בחג הסוכות הזה בעודנו יושבים בסוכות , איש איש בסוכתו הנפרדת מחד ומחוברת לכלל ישראל מאידך, נזכור את הערבות ההדדית בתוכינו ואת החובה המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו לפעול לתיקון העולם והחברה. נעשה כל אחד בחלקת אלהים הקטנה או הגדולה שלו ונזכה לכך שנחיה במקום טוב יותר , ערכי יותר, ומוסרי יותר .מקום של צדק וחסד, משפט וצדקה, אהבה, אחווה, רעות, התנדבות, נתינה וטובקרא עוד >>
מה הקשר שבין התשובה שהיא לב ליבו של יום הכיפורים לבין ההתנדבות? תפיסת התשובה בשיח שלנו שגויה. התשובה אינה דווקא הקפדה על קוצו של יוד, התשובה עמוקה בהרבה מכך ואינה שייכת לצד זה או אחר של המתרס. התשובה היא תהליך השתפרות תמידי, חתירה מתמדת אל הפסגה , להיות אדם טוב יותר ערכי יותר, מתנדב יותרקרא עוד >>
הברכה הזאת נכתבת על דף לבן. כמו חייו של האדם. המילים הנכתבות על הדף מקבילות לקורותיו של האדם ומעשיו. אלו עלילות נכונו לו? האם יהיה צדיק או רשע? חכם או טיפש? נדיב או כילאי?אמיץ או פחדן?
בידינו להשפיע על העלילה שתכתב על הדף, כל יום ויום ובכל שנה מחדש...קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד