דברים לחג החירות תשע"ט

17/04/2019
דברים לחג החירות תשע"ט (הגדל)

דברים לחג החירות תשע"ט

לפני שלוש מאות שנה ומעלה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה "מייפלאואר". היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה, ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם? והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים - וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית  - יודע בדיוק באיזה יום הם יצאו, בחמישה עשר בניסן; וכולם יודעים בדיוק, איזה לחם אכלו היהודים: מצות, ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמשה עשר בניסן, באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות. ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה. והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. השתא הכא, לשנה הבא בירושלים, בציון, בארץ ישראל. כך טיבם של יהודים".

חג הפסח חג החירות, הוא זמן של התחדשות לאדם ולעולם. האביב המתחדש אל מול עינינו משיל מעל העצים את  צלם החורף שלהם ועוטה עליהם מחלצות פורחות.  אף עם ישראל והחברה הישראלית מתחדשים בעת הזו. ההתחדשות היא בקיבוץ גלויות . ההתחדשות היא בשגשוג מפעלי החסד וההתנדבות של ישראל.

אנו חיים בתקופה שהיא נס ופלא  בכינונה של מדינת ישראל, לא רק כינונה הפיסי כי אם כינונה הערכי הרוחני . קיבוץ גלויות שאין לו אח ורע בתולדות האנושות , של כ 3 מיליון עולים  מ200 מדינות על לישראל ונתקיים בנו הכתוב:  "... ושב ה´ אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלוהיך שמה: אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלוהיך ומשם יקחך: והביאך ה’ אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטבך והרבך מאבותיך"(דברים ל-  ג)

הפילוסוף גרין אומר בהקשר של חירות כי החופש אינו רק "חופש מ"- דברים השוללים את חירותך  שעלינו כחברה לשמור ולהקפיד מכל משמר  על זכויות האדם, על צלם האדם ועל חירותו  שהרי "האדם נולד חופשי ובכל מקום כבול הוא באזיקים" כדברי רוסו , אלא גם "החופש ל" -החופש של האדם להיות טוב ככל שיוכל. חלק מהחירות שלנו כפרטים כחברה וכעם הינה להיות טובים לעשות טוב ולפעול טוב  בשלשת רבדי תיקון העולם: במחשבה טובה, בדיבור טוב ובמעשה טוב.

 

 בתחום ההתנדבות  בישראל מפעל "קהילה מתנדבת" ו"קהילה מתנדבת נוער" שזכיתי להיות ממקימיו וממייסדיו הינו מהמפעלים החברתיים החשובים  והמשמעותיים ביותר במדינת ישראל.  כ120 רשויות השתתפו במפעל זה מאז הקמתו ו30 רשויות זכו, עד כה, באות על פעילותן יוצאת הדופן בתחומן לעידוד ופיתוח ההתנדבות ברשות ובישראל.

מיד לאחר חג החירות ועוד טרם יום העצמאות נעניק אות הוקרה לשש רשויות נוספות אשר הצטיינו בעשייתן הברוכה למען החברה ופעלו כקהילה מתנדבת וכקהילה מתנדבת נוער להעצמת ההתנדבות והערבות ההדדית בתחומן.

הרשויות הזוכות : כרמיאל, נתניה ומטה אשר בקהילה מתנדבת וגבעתיים, ראשל"צ וזוכת התואר "קהילה מתנדבת לאומית" העיר אשדוד(אשר זכתה לפני כ6 שנים  בקהילה מתנדבת וכעת השלימה זכייה כפולה לראשונה בישראל), פעלו באופן מופתי לחיזוק הערבות ההדדית ההתנדבות והמעורבות החברתית בתחומן והגשימו את חזונו של בנימין זאב הרצל:" אנו ניטע בשביל בנינו כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו. חיינו הם רגע בנצח של עמנו . רגע זה יש לו התחייבות משלו".  הרשויות הזוכות מילאו את התחייבותן את ייעודן ושליחותן, לתפארת מדינת ישראל.

אורה של מדינת ישראל הולך ומתגבר, הולך ומתעצם  בהתנדבות בחסד  בנתינה ובתרומה לחברה. שיעורי ההתנדבות בישראל טיפסו והאמירו ל35% בעשור האחרון (מ15% ע"פ סקר  מתשס"ט)

בו פיתחנו  יחד עם משרד החינוך, הכנסת ,השלטון המקומי ומשרד הרווחה, את מפעל "קהילה מתנדבת " וקהילה מתנדבת נוער" .

הרשויות בישראל  מחזקות את ההתנדבות בתחומן כמפתח לצמיחה ולשגשוג עירוני וארצי.

שיעורי הנוער המתנדב זוכים אף הם לעדנה, מעל 50% מבני הנוער  מעורבים חברתית ומתנדבים, ביום המעשים הטובים מייסודה של עמותת רוח טובה כ2 מיליון מתנדבים פעלו ועשו טוב וההתנדבות אינה מתמקדת רק ביום זה כי אם מתפשטת לכל ימות השנה  כדרך חיים של התנדבות וחסד כדברי דוד בן גוריון:

" ואהבת לרעך כמוך בשלוש מילים אלו  התמצה חזונה  של מדינת ישראל וכל תורות המוסר שבעולם לא יכלו לומר יותר מאשר נאמר בשלוש מילים אלו".

דמותה של מדינת ישראל, ערכיה ואורה יקבעו ע"פ מעשיה הטובים של בניה ובנותיה כדברי הנביא מלאכי הנקראת בהפטרת שבת הגדול לפני חג הפסח : " היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי ושאלתם במה קבענוך, המעשר והתרומה", נוכחות השכינה בעולם נקבעת ע"י מעשי ההתנדבות והחסד שלנו ואלו הולכים ומתגברים הולכים ומתחזקים ואורה של ישראל מאיר מקצה העולם ועד  סופו באהבה וברעות בנתינה ובהתנדבות.  

 חברי ורעי היקרים ,אני מסיים את תפקידי כיו"ר המועצה הלאומית להתנדבות לאחר   אחד עשר שנים בהם הצלחנו בכוחות משותפים לעורר את רוח ההתנדבות ולהעצימה בכל מקום ובכל אתר בכל עיר ובכל כפר  והדבר ממלא את ליבי שמחה והכרת הטוב לה’ שזכיתי לראות את התגשמות חלומי.

ברוכים תהיו אוהבי החסד אחי המתנדבים

 

יורם סגי זקס

מייסד "קהילה מתנדבת"

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. בלהה ניצן (25/04/2019 10:08:45)
עבור לתוכן העמוד