אסיפה כללית שתתקיים ב ט"ז חשוון- 5 נובמבר 2017

4/10/2017
אסיפה כללית שתתקיים ב   ט"ז חשוון- 5 נובמבר 2017 (הגדל)

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה:

על אסיפה כללית שתתקיים

 

ביום ראשון ט"ז חשוון- 5 נובמבר 2017אסיפה כללית שתתקיים בשעה 15:30*

במשרדי המועצה: רחוב משה דיין 52 תל-אביב

 

 

*בהיעדר מניין חוקי לפתיחת האסיפה בשעה שהייתה אמורה להיפתח לפי הפרסום, תדחה שעת הפתיחה

  ב- 30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר שהוא.

 

 

סדר יום לאסיפה הכללית:

 

- בחירת יו"ר האסיפה.

- דו"ח פעילות המועצה  לשנת -2017.

- הצגת דו"ח  כספי של המועצה ואישורו.     

- הצגת דוח ועדת ביקורת.

-אישור רואה חשבון לשנת 2017

-אישור חברי ועדת ביקורת

 

חברי המועצה

מתבקשים לאשר את השתתפותם באסיפה לא יאוחר מיום 24/10/17 ע"ג הטופס המצ"ב :

 

  פקס                           03-5606670

או במייל                       yoram@ivolunteer.org.il

 

 

 

בברכה,

הועד המנהל, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל                                                                                                               

 

  

 

                                                                                                                     

                                                                          

 

 

 

אישור השתתפות

 

מיועד ליחידים   החברים במועצה 

 

 

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

פקס 03-5606670

או: ת.ד 62275

תל-אביב 6162102

 

 

אני מאשר את השתתפותי באסיפה כללית שתתקיים ב- 5 בנובמבר 2017 , בשעה 15:30

במשרד המועצה רחוב משה דיין 52 תל-אביב

 

 

ידוע לי כי עלי לשלם ביום האסיפה סך של 150 ₪ דמי חברות בעמותה לשנת 2017/8.

 

 

שם משפחה

שם פרטי

נייד

פקס

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

****************************

                                                                                                 

 מיועד לאירגונים החברים במועצה

 

 

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

פקס  03-5606670

 או ת.ד. 62275

תל-אביב 6162102

 

 

 

הריני מודיע בשמו של הארגון הר"מ על השתתפות באסיפה הכללית שתתקיים ב- 5 בנובמבר 2017 על פי הפרטים הרשומים בהודעת המועצה על קיום האסיפה.

 

שם הארגון/משרד

נייד

 

פקס

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המודיע

תפקיד באירגון

טלפון קווי

טלפון נייד

 

 

 

 

דוא"ל המודיע

 

 

 

ידוע לנו כי באסיפה הכללית רשאי להשתתף ולהצביע רק נציג אחד מטעם הארגון

ידוע לנו כי עלינו לשלם ביום האסיפה סך 150 ₪ דמי חברות לשנות 2016

 

 

חתימת המודיע

תאריך

חתימה

חותמת

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד