המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה:על אסיפה כללית

5/12/2016
המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה:על אסיפה כללית (הגדל)

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל מודיעה:

על אסיפה כללית שתתקיים

 

ביום רביעי כ"א כסלו- 21 דצמבר 2016 בשעה 16:00*

במשרדי המועצה: רחוב משה דיין 52 תל-אביב

 

 

*בהיעדר מניין חוקי לפתיחת האסיפה בשעה שהייתה אמורה להיפתח לפי הפרסום, תדחה שעת הפתיחה

  ב- 30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר שהוא.

 

 

סדר יום לאסיפה הכללית:

 

- בחירת יו"ר האסיפה.

- דו"ח פעילות המועצה  לשנת -2016.

- הצגת דו"ח  כספי של המועצה ואישורו.     

- הצגת דוח ועדת ביקורת.

- אשרור התקנון שהתקבל באסיפה הכללית בשנת 2015-2016

-בחירות למוסדות המועצה לשנים 2017 –2019

נשיא המועצה, יו"ר המועצה, חברי הועד מנהל, חברי ועדת ביקורת ויו"ר הועדה

-אישור רואה חשבון לשנת 2017

-אישור חברי ועדת ביקורת

כל חבר במועצה יכול להגיש את מועמדותו לתפקידים הנ"ל, באמצעות מייל כמפורט מטה.

 

 

חברי המועצה מתבקשים לאשר את השתתפותם באסיפה לא יאוחר מיום 14/12/16באמצעות הטופס המצ"ב :

 

  פקס                           03-5606670

 

או במייל                       yoram@ivolunteer.org.il

 

 

 

בברכה,

הועד המנהל, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

                                                                                                                 1/3

 

                                                                                                                        

                                                                                                                

 

אישור השתתפות

 

מיועד  לחברים יחידים הרשומים במועצה

 

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

פקס 03-5606670

 

 

אני מאשר את השתתפותי באסיפה כללית שתתקיים ב- 21 בדצמבר 2016 , בשעה 16:00

במשרד המועצה רחוב משה דיין 52 תל-אביב

 

ידוע לי כי עלי לשלם ביום האסיפה סך של 150 ₪ דמי חברות בעמותה לשנת 2016/7.

 

 

שם משפחה

שם פרטי

נייד

פקס

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ****************************

 

 

 

עבור לתוכן העמוד