סוכות בראי ההתנדבות תשע"ז

14/10/2016

סוכות בראי ההתנדבות תשע"ז

חג הסוכות הוא חג של שמחה , הוא מגיע לעולם אחרי הימים הנוראים יום הדין ראש השנה וצום יום הכיפורים ומביא לעולם משב רוח מרענן של התחדשות ואושר.

מה בין חג הסוכות לנתינה לערבות הדדית לחסד  ולהתנדבות?

ראשית, ההתכנסות בסוכה יחד יוצרת אוירה מיוחדת של אחדות, מעין סוכת שלום, בבחינת דברי ישעיהו:" איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר שלום".העובדה שכולם מסבים יחדיו   בסוכה יוצרת אוירה חמה של ערבות הדדית וסולידריות רעות וחברות , אכן כן כולנו מצויים בסירה אחת - בסוכה אחת, לטוב ולרע.

שנית בניין הסוכה נעשה במשותף, תוך חיבור הכוחות כולם למעשה היצירה. שותפות כזו נדרשת לנו אף בבניינה של החברה, אחדות מטרה הנובעת משותפות גורל ושותפות בייעוד ובחזון אליו אנו צועדים, הפיכתה של מדינת ישראל למדינה ערכית וטובה יותר שמידת החסד טבועה בה והיא חלק בלתי נפרד מבניינה.

שלישית חג הסוכות מגלם בתוכו מידה נעלה נוספת, הכנסת אורחים. עצם העובדה שהאדם מתנתק מביתו הקבוע והיציב ועובר למבנה ארעי אינה מנתקת אותו מחובתו לזולת בבחינת :"הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם", אם כן הסוכה חייבת להיות פתוחה לכל  כפי שליבו של האדם צריך להיות פתוח לזולת.

ארבעת המינים אף הם ניתנים לחיבור למידת החסד וההתנדבות.

הערבה  בצורתה, דומה לשפתיו של האדם אשר בהן מצוי הוצאת הדיבור מהכוח אל הפועל  שיכול להיות דיבור טוב או דיבור שאינו טוב, על כן  כאשר פיו וליבו של האדם אינם מסונכרנים, כאשר האדם קורא למעשה ההתנדבות, אולם בעצמו אינו נותן דוגמא אישית, או אז נאמר  על הערבה כי אין בה טעם ואין בה ריח, זהו האדם שפיו וליבו אינם שווים.

ההדס  דומה לעיניו של האדם בצורתו המשולשת . על כן הוא הכלי באמצעותו יכול האדם לזהות עוול בעולם ולפעול לתקנו. אולם מקום בו האדם רואה את העוול ומתעלם ממנו, או אז יש בו ריח(האדם קולט בחושיו את הנעשה) אך אין בו טעם(הוא אינו עושה דבר לתקנו).

הלולב בצורתו הארוכה דומה לעמוד השדרה של האדם. הוא מחבר את כל איבריו של האדם למעשה ההתנדבות. אם כן מדוע יש בו טעם ואין בו ריח? מעשה ההתנדבות כשלעצמו טוב הוא, ויש בו טעם וחשיבות  גם אם אין כוונה  טובה מיוחדת לעושה.

האתרוג לעומת זאת משקף את ההתנדבות בצורתה העילאית. הוא דומה לליבו של האדם. הלב יש בו שילוב של שני דברים: מחד הוא מזרים דם לכל איברי הגוף ובלעדיו לא תיתכן פעולתם, לא זו בלבד אלא  שכוונת הלב של האדם, מצטרפת לפעולת ההתנדבות שלו ויוצרת תמהיל מושלם אשר יש בו טעם ויש בו ריח.

השילוב של כוונה ומעשה יוצק תוכן למעשהו של האדם, מחבר ומרומם את דיבורו (בשפתיו- ערבה), מחבר את כל אבריו למעשה ההתנדבות (לולב כעמוד שדרה), הופך את העוול שהאדם רואה (בעיניו הדסים) למעשה התנדבות התואם כוונה ומעשה ומתגבש לכלל תיקון עולם.

בחג הזה נשלב את כוונת הלב עם המעשה הטוב מעשה ההתנדבות והחסד ברוח חג הסוכות נהיה טובים יותר ונהפוך את החברה בה אנו חיים לטובה ערכית ומתנדבת יותר.

חג סוכות שמח,

יורם סגי זקס

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

עבור לתוכן העמוד