פורים הוא חג המשקף שמחה "משנכנס אדר מרבין בשמחה".

20/03/2016
פורים הוא חג המשקף שמחה "משנכנס אדר מרבין בשמחה". (הגדל)

שמחת ההתנדבות והנתינה בפורים!

פורים הוא חג המשקף שמחה "משנכנס אדר מרבין בשמחה".

מה בין שמחה להתנדבות ? מה בין נתינה לצדקה?

בספר דברי הימים מתוארת השמחה של ישראל בהכנות לקראת בינין המקדש:" וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה’.... וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה".

השמחה  וההתנדבות , הנתינה הצדקה והאושר צועדים יד ביד. בבחינת:" הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו" . אדם הנותן מגופו וממונו לזולת הוא אדם שמח יותר הוא חי בהרמוניה ושלמות עם קהילתו , הוא מחובר לה בטוב וברע , הוא חלק בלתי נפרד ממנה ונטוע באהבה רבה בתוכה.

הקשר בין ההתנדבות לבין שביעות רצון מהחיים והאושר נבחן ואושר בסקר מקיף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הקובעת כי התנדבות ושביעות רצון בתחומי חיים שונים, כרוכים זה בזה.

אנשים שעוסקים בפעילות התנדבותית מאופיינים במידת שביעות רצון רבה יותר בתחומי חיים שונים בהשוואה לאלה שאינם עוסקים בפעילות התנדבותית. % 89 מהעוסקים בפעילות התנדבותית היו מרוצים מהחיים באופן כללי, לעומת 81% מאלה שאינם עוסקים בפעילות התנדבותית, עוד% 56 מהמתנדבים היו מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת % 46 מהלא מתנדבים. המתנדבים יותר מרוצים מדירת מגורים שלהם (% 86 לעומת 80%), ממקום העבודה (% 61 לעומת 51%)מהכנסה מהעבודה (% 36 לעומת 96% ).92% מהמתנדבים דיווחו, שיש להם חברים (לעומת % 85 מהלא מתנדבים) ו-92% מרגישים שיש להם על מי לסמוך בשעת המשבר (לעומת86% מהלא מתנדבים(.

אנו רואים כי המתנדבים מביטים בעולם בעין טובה יותר , שמחה יותר , לא בכדי אמרו חז"ל :"כי איזהו עשיר השמח בחלקו" כי ההסתכלות החיובית שלנו על העולם משפיעה עמוקות על הדרך בה אנו שמחים במה שיש לנו (ויש לנו)ומביטים בעין טובה ושמחה על קיומנו.  התורה מתארת מפגש בין יעקב לעשיו המשקף שתי גישות של הסתכלות על החיים.  יעקב נפגש עם עשיו האומר לו : "יש לי רב אחי יהא לך אשר לך " לעומתו אומר לו יעקב ממקום של שלמות  :" יש לי כל" . המחשבה הזו שיש לנו כל שנחוץ לנו , מאפשרת לנו להושיט יד של חסד שמחה ואוהבת לזולת.

המתנדבים גם נהנים ממצב רגשי-פסיכולוגי משופר יותר בהשוואה לאלה שאינם מתנדבים: % 91 מהם ציינו שנהנים מפעילות יומיומית, לעומת 79% מהלא מתנדבים;% 91 הרגישו מלאי מרץ, לעומת 78% מהלא מתנדבים; 92% הרגישו מאושרים, לעומת 83% מהלא מתנדבים.

ההתנדבות מחוללת שינוי בעולם וגורמת לנו להשפיע וכשאנו משפיעים אנו חשים מלאי מרץ שמחים  וחיוניים.

בחג הפורים הזה נושיט יד של חסד  וצדקה לנזקקים, ניתן מתנות למי שזקוק במקום מגורינו ונמצא מקום להתנדב  בקהילתינו ובכך נגביר ללא כל ספק את אושרנו ואת אושרם של הסובבים אותנו!

 חג פורים שמח!

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 
עבור לתוכן העמוד