אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות
הגדל

‏ט"ו תמוז תשע"ה

‏02 יולי 2015

לכבוד

ראש הרשות מקומית

 

מכובדי,

הנדון: אות "קהילה מתנדבת" ברשויות המקומיות

 

ההתנדבות היא הביטוי הבסיסי של יחסים בין בני אדם והיא עוסקת בצורך של בני אדם ליטול חלק בחיי החברה בה הם חיים ולחוש כי הם בעלי ערך,  שותפים, מעורבים, תורמים ונתרמים.

 

להתנדבות ולנתינה, תרומה משמעותית ועמוקה בהשפעתה על חיזוק החברה האזרחית, בתרומתה ללכידות ולסולידאריות החברתית ולתחושת השייכות לקהילה.

אות "הקהילה המתנדבת" לרשויות המקומיות, יוענק  במעמד מר יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת ובחסות, שר הרווחה והשירותים החברתיים מר חיים כץ, בשיתוף עם המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,מרכז השלטון המקומי וג’וינט ישראל , לשלוש רשויות מובילות בתחום ההתנדבות בישראל.

הרשויות שיבחרו יבחנו עפ"י קריטריונים מקצועיים המצורפים למכתב ואשר מטרתם בחינת הפעילות ההתנדבותית הקיימת ברשות, היקפה,  תרומת הרשות והתושבים לה, ייחודיותה ומידת הקידום והשיפור לה היא זוכה לאורך זמן.

אנו מתכבדים להזמינך להגיש מועמדות הרשות, אשר הנך עומד בראשה, לאות "הקהילה המתנדבת" כביטוי להעצמת ההתנדבות והמעורבות החברתית ביישובך.

מצורף בזאת שאלון, אותו יש להשיב בחתימת ראש הרשות עד ליום ה באלול   תשע"ה, 20/8/15 למועצה הלאומית להתנדבות- משה דיין 52  ת.ד:62275 , ת"א – מיקוד 6162102 (נא הגשת המסמכים בעשרה עותקים). בשאלות והבהרות  ניתן לפנות לד"ר אהרן יורק – יועץ אקדמי לוועדה במייל: yorkal@biu.013.net.il או למועצה להתנדבות בטל: 03-5608888.  

 

 

  כמו כן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים במייל : VikiN@molsa.gov.il  או בטל: 02-5085414.

 

בכבוד רב  ובברכה,             

 

 

יוסי סילמן                                                           עו"ד יורם סגי זקס

 

מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים          יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל    

          

עבור לתוכן העמוד